23 juuli 2020

Uurija Karin Saar: "Sulev Jänese kassipeksus puuduvad kuriteole viitavad asjaolud!"

Kuidas saab Eesti politsei aru Loomakaitseseadusest? Iga ametnik tõlgendab seda parasjagu niimoodi nagu tuju on. Uurija Karin Saare nägemus on selline. Lugege ja nagu ikka - mõelge kaasa!

Teatis kriminaalmenetluse alustamata jätmises 20284000173

Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna menetlusgruppi laekus MTÜ Loomapäästegrupp avaldus, mis on registreeritud infosüsteemis MIS nr 3100200270083 all.

Avalduse sisu on järgmine:

"Palun algatada kriminaalasi Sulev Jänese vastu, kes kohtleb loomi julmalt, pannes sellega toime Loomakaitseseadusest tulenevate nõuete rikkumise. Sulev Jänes nimi on jätkuvalt läbijooksnud varasematest avaldustest, kuid ei ole politsei millegipärast siiani sellele reageerinud. Palume seekord suhtuda teo tõsisusse äärmise rangusega, kuna tegemist on äärmiselt tauniva teoga. 

Sulev Jänese nimi jõudis sekundiks avalikkuse ette kui ta oma koerale viina jootis. Tollal tegi Eestimaa Loomakaitse Liit ka politseisse avalduse. Nüüd eksponeerib Sulev Jänes end ebakaines olekus läbi facebooki, kus ta lööb oma kassile rusikaga mööda hambaid. Teises klipis viskab ta loomakese lihtsalt räämas talu aknast õue. Mees filmib seda uhkelt ja jagab Facebookiski."

Kriminaalmenetluse seadustiku § 193 lubab kriminaalmenetluse alustamist vaid juhul, kui selleks on alus ja ajend ning puuduvad Kriminaalmenetluse seadustiku § 199 lg 1 p 1 sätestatud asjaolud. 

Esitatud avalduse alusel kriminaalmenetlust ei alustata, kuna avalduses kirjeldatud tegevuses ei ole tuvastatud kuriteole viitavaid asjaolusid.

Sulev Jänese tegevuse osas on 21.05.2020 Viljandi politseijaoskonnas alustatud väärteomenetlus nr 284020000441 Loomakaitseseadus § 662 lg 1 järgi ning praegusel hetkel väärteomenetlus kestab. 

KrMS § 194 lg 2 järgi on kriminaalmenetluse aluseks kuriteo tunnuste sedastamine kriminaalmenetluse ajendis (so kuriteoteade või kuriteole viitav muu teave). KrMS § 199 lg 1 p 1 kohaselt ei alustata kriminaalmenetlust kui puudub kriminaalmenetluse alus, s.o kui puuduvad kuriteo tunnused. Kuna esitatud avaldusest ei nähtu, et oleks toimepandud kuritegu, siis kriminaalmenetlus ei kuulu alustamisele KrMS § 199 lg 1 p 1 alusel.

KrMS§ 198 lg 2 kohaselt teavitab uurimisasutus kriminaalasja alustamata jätmisest ka isikut, kelle kohta on kuriteokaebus esitatud – Sulev Jänes

Lugupidamisega, Karin Saar
politseileitnant, eriasja uurija
Lõuna prefektuur, Viljandi politseijaoskond, menetlusgrupp

Seotud lood: