19 jaanuar 2017

„Mida koerale joogiks pakkuda? Loomulikult, ikka viina!“

Paljudes koerasõprades tekitas hiljuti pahameelt Facebooki video, milles keegi Suure-Jaanis elav härra oma koerale viina jootis. Mees ise laadis vastiku video üles ja oli vaat, et uhkegi! Lisaks rääkis rahvasuu, et „jänkupoiss“ olla ka varem koera kägistamise eest karistada saanud. Loomakaitse Liit palus pollaritel asjasse selgust tuua. Ja uurisidki ja puurisidki ning detektiivitöö tulemus oli järgmine. Lugege ja mõelge kaasa:


"Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonnas on 12.01.2017 registreeritud Eestimaa Loomakaitse Liidu avaldus kriminaalasja algatamiseks. Avalduse kohaselt laekus Eestimaa Loomakaitse Liidule info, et suhtlusportaali Facebook on üles laetud video, kus Suure-Jaanis elav Sulev Jänes joodab oma koerale viina. Eestimaa Loomakaitse Liidule on teatatud, et varasemalt on Sulev Jänes vastusele võetud koera kägistamise eest. Tulevalt eeltoodust on Eestimaa Loomakaitse Liidu esindaja Piret Tees seisukohal, et Sulev Jänest on alus kahtlustada looma julmas kohtlemises.

Seoses sellega taotles Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL) kriminaalasja algatamist Sulev Jänese vastu KarS § 264 alusel. Samuti palus ELL kohaldada loomakaitseseaduse §-i 64 ning võtta koostöös Veterinaar- ja Toiduameti ning kohaliku omavalitsusega Sulev Jäneselt koer ära ja toimetada varjupaika.

Karistusseadustiku §-i 264 koosseisuliseks tunnuseks on looma suhtes lubamatu teo toimepanemine. Lubamatu tegu looma suhtes on defineeritud loomakaitseseaduse (LoKS) § 4 lõikes 1, mille järgi on selleks looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu, nagu looma sundimine talle üle jõu käivatele pingutustele, loomavõitluse korraldamine, looma hülgamine või abitusse seisundisse jätmine, loomale kannatusi põhjustav aretustegevus ja muu sarnaste tagajärgedega tegu, mis ei ole tingitud looma ravimisest, muust veterinaarsest menetlusest ega hädaolukorrast.

Avalduse kontrollimisel leidis kinnitust asjaolu, et Sulev Jänese Facebook´i lehele on 11.01.2017 üles laetud video, kus Sulev Jänes pakub peopesast oma koerale viinapudelis olevat vedelikku. Koer maitseb pakutavat vedelikku, kuid pöörab pea ära. Seejärel pakub Sulev Jänes koerale ämbrist võetud vedelikku, mida ka koer joob. Sulev Jänes valab põrandale viinapudelis olevat vedelikku, mida koer maitseb ja seejärel lahkub teise tuppa ning Sulev Jänes ei tee talle takistusi.

Videos ei ole näha, et Sulev Jänes kasutaks koerale erinevaid vedelikke pakkudes jõudu või oleks kuidagi vägivaldne looma suhtes. Samuti ei nähtu, et Sulev Jänes põhjustaks oma tegevusega koerale vigastusi, valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi.13.01.2017 Sulev Jäneselt võetud seletuses tunnistas ta, et laadis suhtlusportaali Facebook video, kus pakub oma koer Mikile viina. Sulev Jänese sõnul soovis ta video üleslaadimisega näidata, et tema tarbis alkoholi ning pakkus seda ka oma koerale aga koerale alkohol ei maitse. Sulev Jänese kinnitusel ei ole ta oma koera jõuga viina jooma sundinud ega muul moel looma suhtes lubamatuid tegusid toime pannud.

Eestimaa Loomakaitse Liidule laekunud info, et varasemalt on Sulev Jänes vastusele võetud koera kägistamise eest, ei vasta tõele. Sulev Jänesele ei ole esitatud kahtlustust ega mõistetud teda süüdi looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest.

Eeltoodust tulenevalt puudub Sulev Jänese tegevuses KarS § 264 järgi kvalifitseeritava kuriteo tunnused.

Tulenevalt eeltoodust puudub käesoleval juhul KrMS § 199 lg 1 p 1 kohaselt alus kriminaalmenetluse alustamiseks."

Olgu veel lisatud, et toosama Sulev on minu FB-listis ja kirjavahetuses tunnistas, et tappis kunagi ühe koera:

"Halastussurm ehk hädatapp. Kägistasin ta ära ja 20 sekundit läks toore jõuga. Aga see aeg oli nagu igavik raisk! Ma olin ülepea verega koos. Viidi plate peale üleni verisena, vist anti peksa ka mulle. Mina süüdi ei ole.

Sa oleks mu asemel sama teinud. Sellepärast räägingi. Ma ei jäänud ka süüdi. Tead see on nii faking pikk lugu koos oma hargnevate kõrvalharudega, et ma vist peaks ikka raamatu sellest loost kirjutama. Vaata ma olen kõiki neid tegelaskujusid ka ükshaaval analüüsinud ja joonud koos nendega, et Sulle see lugu rääkida.
Aga siis see oleks lihtne variant . Selleks peaksime koos viina võtma ja diktofon peaks lihtsalt salvestama. Asi on selles et ma väga armastan loomi . Juba lapsestsaadik! Omal on vana 12 aastane hundi ja bokseri segu, kes käib lahtiselt : )

Naaber mul on vang endine .17 aastat kinni istund. Nüüd tal on koerad suured 2 tükki. Kuni surmani ketis raisk nagu eluaegsed!

Ükskord läksin täispeaga, et lasen nad lahti . Haukusid ja räuskasid aga. Võtsin neil kaelarihmad kaelast. Nad ei teind mulle midagi ..."