22 juuli 2020

Politsei ja Piirivalveamet: "Me ei hakka Haapalu kassitappu uurima! Piinake loomi ja linde just nii julmalt kui soovite!"

Peavigastusega kass. Foto on illustratiivne
"Teatis kriminaalmenetluse alustamata jätmises nr 20257000157

Politsei-ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Haapsalu politseijaoskonda on 14.07.2020 laekunud Teie avalduse milles kirjeldatakse 21.04.2020 Haapsalus aadressil Räägu tn 11 elava isiku poolt enda kassi hukkamist uputamise ja löömise teel ning kus Te palute politseil algatada juhtumi kohta kriminaalmenetlust KarS § 264 tunnustel (looma julm kohtlemine) selgitamaks välja kõik asjaolud ning soovite süüdlase karistamist. Avaldusele olete lisanud videosalvestuse failid.

Vaadanud läbi avaldusega laekunud materjalid nähtub sealt, et tegemist on looma hukkamisega, mida püütakse teha uputamise teel, kuid looma vastupanuvõime tõttu on isik sunnitud lisaks looma korduvalt, täpselt tuvastamata esemega, lööma. Materjalidest nähtub ka see, et isik looma tõesti hukkas. Kuid ei nähtu kindlalt seda, et isikul oleks subjektiivsest küljest olnud soov oma looma suhtes toimepanna julm tegu ehk siis tema käitumises looma suhtes ei ole näha tahtlust (soovi) oma kassi julmalt kohelda vaid lihtsalt oli soov ehk tahtlus tema elu lõpetada, mida aga ta tegi lubamatul viisil.

Ülgase külas oma aias naabrite poolt tapetud koer
KarS § 264 lg. 1 p. 3 näeb ette vastutuse looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest
julmal viisil. Julma viisina kirjeldatakse kohtupraktikas näiteks kannatanule põhjendamatult jõhkrate ja moonutavate vigastuste tekitamist. Tähtis on sel juhul tuvastada, et hukkamine on toime pandud olustikus, milles avaldub teo eriline jõhkrus ja äärmine hoolimatus kannatanu elu suhtes. Antud juhul sellise käitumise tahtlust saadud materjalide põhjal isiku tegevuses ei nähtu.

Looma suhtes lubamatud teod on ära toodud Loomakaitseseaduse (edaspidi LoKS) § 4 lõikes 1, mille kohaselt „looma suhtes lubamatu tegu on looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu, nagu looma sundimine talle üle jõu käivatele pingutustele, loomavõitluse korraldamine, looma hülgamine või abitusse
seisundisse jätmine, loomale kannatusi põhjustav aretustegevus ja muu sarnaste tagajärgedega tegu, mis ei ole tingitud looma ravimisest, muust veterinaarsest menetlusest ega hädaolukorrast, välja arvatud käesoleva seaduse § 10 lõikes 1 nimetatud juhud ja käesoleva seaduse nõuetele vastavad loomkatsed.“

Eeltoodut arvesse võttes jäetakse vastavalt Kriminaalmenetluse Seadustiku (KrMS) § 199 lõike 1 punktile 1 kriminaalmenetlus KarS § 264 lg 1 p 3 tunnustel alustamata seoses kriminaalmenetluse aluse puudumisega.

Lugupidamisega, 
Tarmo Kaus - vanemuurija, Haapsalu politseijaoskonna menetlusgrupp"

Haapsalu tapetud varesed
Vaat nii kodanikud debiilikud ja järgmine kord ärge kommentaariumides kriisake, et tehke avaldus politseisse kui looma piinatakse. See on ajaraisk, mida olen teile kümneid ja kümneid kordi rääkinud ja te napakad ei saa aru! Valikune seaduste täitmine eelkõige riigi enda poolt on hea signaal kogu ühiskonnale ja enam pole abi isegi sellest kui sa lisad avaldusele videokaadrid loomatapust, kus on kõik esimesest sekundist viimaseni näha. Pohhui ja ärge politseid tülitage - neil on tähtsamat teha! Näiteks kiirust mõõta ja riigikassat täita! See on prioriteet!

Viljandi pollar ei uurinud Sulev Jänese kassipeksu, sest kass jäi ellu. Haapsalu kass on surnud, aga uurija ei leidnud taotlust ehk, et uurijad võivad seadust väänata nagu ise heaks arvavad ning kirjutada paberitesse igasugust paska. Vahet pole, proks viitab avaliku huvi puudumisele ja kõikidel tüüpidel meie poolt makstav palk muudkui jookseb. Ei mingit vastutust ja pole üldse pahad ametikohad! Peaasi, et arstid ei hakkaks samamoodi omi tööülesandeid tõlgendama, sest siis oleksime üsna varsti kõik invaliidid või surnud!

Eesti riik ja Eesti politsei on andnud loomapiinajatele rohelise tule ning piinake ja tapke loomi nii palju kui just hing ihaldab. Võiks ju prokuratuurile kaebuse esitada, et Haapsalu krmipollarid ükskõik, millistel põhjustel jätsid asja sinnapaika ja vanemuurija Tarmo Kaus kirjutas vastuskirja sulaselget idiootsust, mis paneb lausa kahtlema tema terves mõistuses. Või äkki oleks põhjust otsida korruptiivseid tagamaid, mis omakandi mehi uurida ei luba?

Paraku siin "ÕIGUSRIIGIS", mida see  poliitiline sõnakõlks iganes tähendama peaks, on kaebeõigus ainult sadistlikul kassitapjal VALDEK KAUSTEL'IL enesel ning vaevalt ta palub proksirahval Miki tapmist uuesti uurima hakata. Mees koos oma abikaasa VIIVIGA on püha viha täis, et sellise tühja asja pärast nii palju avalikku kära tekitati. Esimese asjana keerasid nad vee kinni naabril, et too julges maja turvavideod, mis rämedat kassitappu filmisid Loomapäästegrupile edastada.  Veetoru läheb nimelt läbi nende maa ja sestap kasutasin nad võimalust. Proua Viivi arvas eile heaks helistada nii "Lääne Elu" toimetusse kui mulle ja ähvardada kohtuga, sest meil polevat õigust kassitapust rääkida. Tänane politsei otsus annab ta sõnadele kinnitust ja ma lausa ootan, et mind süüdi mõistetakse - see peaks avama ka kõigi juhmimate kodanike silmad, kes järgmine kord Loomakaitseseadusele viitavad ja õigust nõuavad!

Vana-Vigalas peremehe poolt tapetud koer
Andrei Korobeinik üritab praegu Loomakaitseseadust muuta. Kas on ikka mõtet kümneid tunde taas nõupidamistel istuda kui selle julma "kitsenikkujate" rahva arengutase ja verejanu seda nagunii muuta ei lase? 

"Miks kitsenikkujate?", tahab lugeja kindlasti teada. Aga sellepärast, et meie riigis on seks kanade, koerte, kasside ja kõigi teiste elukatega seaduslikult lubatud ja ärge hingeldage kui nad rebenenud tuppede ja pärakutega silma jäävad - see kõik on okey meie riigi poliitikute ja politsei arust! Persse küll!

Kõik sõltub ametnikust - Mursiku peksmine tõi kaasa kriminaaluurimise
Ameerikas lahvatas ammukogunenud vimm valitud seaduste kehtestamise ja peaasjalikult suhtumise pärast musta vähemusse ning riik on vaat, et kodusõja lävel. Ka pika meelega eestlaste kannatus on nii mõnigi kord ajaloo jooksul otsa lõppenud, aga valitsejad on neile korralikult vastu nina andnud. Vaevalt, et me loomade pärast tänavale läheme ja mässama hakkama. Ega need heal juhul 10 000 relvastatud mundrimeest miljoni vastu ka saaks tulistagu palju tahes, aga loomade pärast ei raatsi ka paadunumad loomasõbrad enda isiklikku heaolu ohtu seada. Eestlane on loomult arg ja alalhoidlik. Sestap piiname-tapame loomi ja linde rahumeeli edasi ja südame rahustuseks vingume nagu sead aia vahel kui pekkis kõik on. Politsei on seda korduvalt lubanud ja karta pole julmuritel midagi. 


"Milleks meile Loomakaitseadus?", küsin ma uuesti ei tea juba mitmes kord? Mis kuradi asi on õigusriik? Kas see deformeerunud mõistete ja arusaamistega õigusruum, kus me elama oleme sunnitud? 

Kas õigusriik tähendab pelgalt süü tõestamist kohtus ja õigust kaitsele? No sel juhul olid ka Nõukogude Venemaa ja Natsi-Saksamaa õigusriigid, sest alati oli kohtuotsus ja alati oli olemas ka kaitsja! Mida te vingute? 

Ei midagi uut minu jaoks ja kuigi kogen seda juba sajandat korda, siis närvi ajab ikka. Võiks siia panna kümneid ja kümneid ohvrite fotosid, kelle piinamistele ja tapmistele politsei on plaksutanud ning õnnistuse andud. Ei hakka te ööund rikkuma ja oksele ajama! Täna hommikul lähen aga hoopis õue teadmisega ja otsustan milliseid seadusi ma hakkan täitma ja milliseid mitte? Soovitan ka teil sama teha. 

"Ja ne dai bohh politsei hakkab uurima loomapiinamist kui kodanik Kaustel peaks uurija Kausi koera või kassi pea haamriga lõhki taguma! Ärge sapsige - tegelikult tapavad nad ta koos ära. Mõttemaailm ju meestel sama!

Austage politseid ja hinnake nende ränkrasket tööd! Mõistan, et loomasõpradel on seda aina raskem teha! Aga kellele siis kaevata siin riigis kui loomi piinatakse? Minge kirikusse ja kurtke Jumalale! Sellest on rohkem kasu! Valimistel tehke aga õiged valikud ning jätke praegused loomapiinajad (loomapiinamiste soosija on ju ka loomapiinaja!) Riigikogusse tagasi valimata! Sealt hakkab kõik pihta. Lihtne!"

Seotud lugu: 

"Kassitapp Haapsalu moodi - Miki veetünni ja kümme korda haamriga vastu pead"

Kiku peksmist politsei samuti ei uuri