06 august 2020

"Rõõm elust enesest ja tibatillukesed pisiasjad"

Mõned aastad tagasi oli nad täiesti kadunud. Isegi taolised inimesed, kes linde justkui tähele ei pane, muretsesid:

"Kus kõik varblased on? Mis küll juhtus?"

Tont seda teab, mis juhtus ja sama lugu oli ka ju jänestega. Metsajänkude kadumist uurisid isegi euroopa teadlased, aga siis olid nad taas platsis ning massiline väljasuremine asendus meeletu sigimisega. Täna on nad kõikjal - linnas, maal, kännu otsas ja ka kännu all. Näikse, et varblased võtsid neist eeskuju.


Mul on nüüd päris oma kodustad kamp värvulinde, kes hoolikalt akna taga närust loomapäästja elunatukest turvavad. Ööbik on laululind? Lora puha, varblased siristavad veel ägedamalt.

Rõõm elust enesest ja tibatillukesed pisiasjad, mis olemise palju-palju paremaks muudavad ole vaid meheks ja märka!