21 november 2017

Sikeldi farmi omanik: "Kaebuse taga on vallandatud joodik ja varas!"

Blogidele ei kehti üksühele samad reeglid, mis ajakirjandusele ning igaühel on vaba voli kirjutada sellest, mis pähe kargab. Päris valetada muidugi ei tasu ning ka üleskutsed vägivallale ja muu taoline tegevus ei ole okey ega aksepteeritav.

Olen üritanud kirjutada ausalt ja just niimoodi nagu ise asjadest aru saan. Ajakirjanik ei tohi anda omapoolset hinnangut. Blogikirjutaja tohib ja küllap olete vast isegi selle kümne aasta vältel, mil olen tegutsenud "avaliku loomakaitsjana", aru saanud, et enamasti on mu sümpaatia ikka nõrgema poolel ja ma pelga seda ka välja öelda.

Alati võib juhtuda, et mulle saadetakse ka sulaselget jama ette ning tavakodanikuna puudub mul võimalus või isegi õigus fakte kontrollida. Näiteks sain kunagi kirja ühelt kibestunud mehelt, kelle naine maha jättis:

"Loomad on näljased ja hulguvad ringi. Ravi neile ei võimaldata! Mind ta ligi ei lase ja nii ma pean seda õudust vaikides kõrvalt vaatama. Tulge appi mu kallikestele!"

Eks ma käisin Viimsis seda vihjet ka kontrollimas. Perenaine ei teinud mingit takistust ja ega need, kel loomapidamisega kõik korras, seda enamasti teegi:

"Astuge sisse ja vaadake kõik üle. Mul pole midagi varjata, aga tõttöelda on mul nendest eksmehe kaebustest juba villand, sest ka kirjutab kõikjale, isegi lastekaitsesse ja nagu nüüd välja tuleb, siis ka teile."


Õnneks on taolised valekirjad siiski väga harv erand ja sellega peavad laimajad arvestama, et seesamune "sitakeeramiskatse" võib sulle enesele bumerangina tagasi vastu kolpa lennata. 

Sõnal on jõud ja vägi ning sestap olen alati järginud ühte reeglit - kriitika alla langenud inimesed peavad saama ka oma versiooni juhtunust rääkida ja eks siis juba lugeja otsustab kumma jutt õigem tundub.

Kindlasti olete märganud, et mõned eetris või lehes olnud lood kaovad vahetevahel mõne aja pärast internetist. Põhjus on lihtne ning küllap pandi siis väga puusse. Mina seda teed pole läinud, sest ega see kustutamine ju inimeste mälust asju ära kutsuta. Sestap avaldan ka kõikvõimalikud vastulaused, mis mu postkasti maanduvad. 

Mäletatavasti kirjutasin hiljuti Sikeldi farmist, kus väidetavalt asjad väga käest olevat läinud. Ma olin ennegi selle farmi kohta paar vihjet saanud, aga laias laastus need meil kehtiva loomapidamisseadusega väga vastuollu ei läinud. Nüüd tuli siis uus kiri koos piltidega ja see oli palju karmim. Loomulikult püüab iga ärimees end paremast küljest välja näidata. Sama loomulikult võib lahtilastud töötaja ka kiusu ajada, sest miks ta alles pärast vallandamist suu lahti tegi? Enne nagu loomade heaolu üldse ei huvitanud või? 


Kus on tõde? Ei mina seda tea, aga kui ma avaldasin juba Ülle Pihelgase murekirja farmis toiumuva kohta, siis loomulikult on õigus selgitusteks ka firma esindajatel. Head inimesed! Nüüd on teie ees härra Tarik Kumru vastulause:

"Lp. hr. Heiki Valner,

Oleme Sikeldi farmi omanikud. Loomaarstist isa kolme pojana oleme tegutsenud kariloomakasvatuse ja põllumajanduse vallas ligikaudu 30 aastat. Usun, et olete meie tegevusest juba lugenud. Tutvustaksin siinkohal lähemalt Sikledi farmi.

Sikeldi farm alustas tegevust 2012. a. augustis ning 2013. aastal tõime Prantsusmaalt tõupuhaste limusiini (Limousin) tõugu lihaveiste karja. Karjas oli 60 tiinet mullikat ja 45 lehmikut. Sellest ajast alates oleme farmi laiendanud, jättes endale emasloomad ning müües peamiselt vaid aretuspulle.

Sikeldi farm ei ole ekspordikeskus ega karantiinitall – tegu on tõupuhaste limusiini tõugu lihaveiste aretusfarmiga. Hetkel on meil umbkaudu 190-200 ammlehma pluss nende järglased. Kokku on farmis 370-380 looma. Farmil on mitmed töötajad. Kuna poegimisel võib abi vaja minna ning ka öösel võib probleeme tekkida, elame ka meie ise koos isaga peamiselt farmis kohapeal. Pean ütlema, et armastame igat oma looma otsekui lihast last, tean isegi mitmete loomade nimesid. Sellise tööga ei saa tegeleda loomi armastamata. 


Hr. Heiki Valner, lugesin Teie artiklit Sikeldi farmi kohta - Ülle Pihelgas andis teile kirja teel nii mõneski osas ekslikku teavet. Pihelgas töötas farmis viis aastat; teatud perioodidel oli temaga kõik korras, kuid viimasel 1,5 aastal ei olnud tal meie loomade vastu mingit huvi. Pihelgas oli tegev veterinaarkontrolli valdkonnas, jälgis poegimist, ravis tervisehädadega loomi jne. Pihelgase süül kaotasime mitmed vasikad.

Näiteks mainiti Teie artiklis seika, kus Ülle sõnul põdes kinniseotud lehm mastiiti nagu ka meie ülejäänud loomad ning oleks tulnud tapamajja saata. Tegelikult põdes mastiiti vaid kaks looma. Mina ise sidusin lehma kinni, et loom püsiks paigal ning talt oleks võimalik võtta piima vasika jaoks - vasikas ei suutnud püsti seista ning ise piima võtta. 

Sidusime lehma kohale iga 3-4 tunni järel ning võtsime vasikale piima. Nüüd on vasikas hea tervise juures. Tema nimi on Minik. Lisan kirjale ka pildi Minikist koos emaga; lisan Sikeldi farmist ka teisi pilte. 

Koerad tõin farmi Türgist. Tegu on Türgi lambakoertega kangal; Türgis oli neile väga raske passe saada. Olles korraldanud kõik koertele vajalikud vaktsineerimised, sain kätte asjaomased tolliload ja koerte tunnistused. Sõitsin koertega 3500 km Ankarast Tallinna. Tegu oli nii meeldiva reisiga! Perioodidel, kus tööga oli palju tegemist palusin töötajail koeri toita. Kõik farmis armastavad meie koeri, lisan kirjale ka koerte fotod.

Ülle väited on vägagi valed ja vastuvõetamatud. Ülle Pihelgas võttis mitmel korral arstide hinnangud igasuguse põhjuseta. Pihelgase vigade tõttu surid vasikad. Pihelgas rääkis halvasti nii meist, kui teistest töötajatest. Mäletan juhust, kui lehm vajas poegimisel abi; Pihelgas istus farmi kontoris. Abi oli vaja kiiresti ning ma helistasin talle, paludes tal appi tulla; Pihelgas vastas, et joob kohvi lõpuni ning tuleb siis.

Viimane kord, kui palusin tal muuta oma puhkuseplaani (tuleb teisipäeval ja võtab puhkuse kolmapäeval mitte vastupidi) kuna rühm tiineid lehmi tuli tiinusele vastavalt eraldada, ütles Pihelgas, et ei saa puhkuseplaani muuta, karjus minu peale telefonis ning kasutas mitmeid halvatähenduslikke eestikeelseid sõnu. Võiksin sarnaseid näiteid tuua mitmeid. Vahel ei ole Pihelgasega üldse võimalik rääkida; tema reaktsioonidele ja käitumisele tuginedes kahtlustan tugevalt, et ta on alkohoolik.

Hr. Heiki Valner, pärast Pihelgase vallandamist on meie farmist mitmeid asju varastatud.
Just kolm tundi tagasi teatasid töötajad mulle, et karjamaalt on varastatud kõik akud (suvehooaja elektrisüsteemi akud). Pärast Pihelgase töölt lahkumist hakkasid öösiti farmi ilmuma autod. Nähes, et farm on valgustatud ja seal töötavad kaamerad sõidavad autod minema. Hr. Heiki Valner, kas peaksime Pihelgase osas kohtusse pöörduma või ülaltoodud tingimustes jätkama?

Tänan teid, lugupidamisega,

Tarık Kumru 

Nüüd on kõik osapooled sõna saanud. Antud loo tõttu laekus mulle veel üks kiri, milles osutati vajakajäämistele selle farmi töös. Kuna inimene ei soovinud selle avalikustamist, siis jätangi selle taas vaid enda teada. Külajuttude tasemel olen kuulnud, et farmi territooriumil käivad hoogsad koristustööd ning seega täitis kirjutis ju oma eesmärgi. 

Ma vabandan härra Tarik Kumru ees, et pole tiheda graafiku tõttu jõudnud talle veel ametlikult vastata, aga teen seda õige pea. Vabatahtlikel loomakaitsjatel pole mingit õigust siseneda kellegi lauta või farmi olukorda kontrollima. Ometigi loodan ma härra Kumrult saada nõusoleku suvalisel ajahetkel farmi külastamiseks. Arvatavasti ma selle ka saan, sest kui loomapidamisega on kõik laias laastus korras, siis pole ju midagi varjata. Eks ole?

Tõlkes läheb alati midagi kaduma nagu osutab ka ühe filmi pealkiri. Seetõttu sätin siin lugemiseks ka hr. Tarik Kumru poolt kirjutatud originaalteksti:

"Hello Mr. Heiki Valner ,

We are owners of Sikeldi farm ,

We are as a family company in livestock and agricultural field about 30 years , we are 3 brothers and our father Mehmet Kumru is Veterinary .

İ think you already read about our activities as well

İ would like to give information about Sikeldi farm ,

Sikeldi farm is activated at 2012 August , at 2013 we imported full pedigreed Limousin breed beef cattles from France ,

There was 60 Pregnant Heifers [ Mullikad ] and 45 Young Heifers [ Lehmikud ]

Since this time we growed our farm and we kept our females , we only sold our bulls , mostly [ Aretuse Pullid ]

Sikeldi farm is not some export center or quarantine stable .

İts regular pedigreed Limousin farm [ Aretuse ]

At the moment we have around 190-200 Mother cows [Ammlehmad] and their generations ,

Total 370-380 animals in there all together .

Our Herd is registrated in Eesti Joudluskontrolli Keskus too , you can see inventor on the attachment ,

Sikeldi Farm is also member of Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu and Eesti Lihaveisekasvatajate Selts ,

There is several people working in there ,

We are also with my father mostly staying in there ,

Because there can be calvings which need help or any problems in night time too .

İ have to say that one by one we love all our animals as a our child ,

İ know many of their names even ,

People cannot make this work without loving animals ,

Mr. Heiki Valner i read your article about Sikeldi farm ,

Ülle Pihelgas wrote you with many wrong informations ,

She worked in there 5 years , some periots she was okei but since last 1,5 years she doesnt have any interest about our animals ,

Her work was in Sikeldi farm animals health control , calvings control , if animals has a any problem , doing treathments etc.

Because of her we losted many our calves ,

For example in your article attached cow was according the Ülle idea all mamels was Mastitis , and Ülle said cow must go to Slaughter house

But actually only 2 mamel has mastitis ,

Cow attached by myself , because she have to stay in same place during the taking her milk for giving her calv , [ Calv couldnt stand up and take by himself ]

Every 3-4 hours we attached her and we took her milk for her son J

Now her son is very healthy . his name is Minik J

İm sending you on the attachment Miniks photo with her mother ,

İm also sending some other photos from Sikeldi Farm ,

About dogs i would like to tell that i bringed them from Turkey ,

They are Kangal Sheepherd , in Turkey it was very difficult to get passports for them ,

After organizing all their vaccinations , i took carnets and their certificates too ,

İ drove with them 3500 km from Ankara to Tallinn J it was so enjoyable trip ,

Some periots when we were very busy with our works , i said to workers to give their feeds

Everybody in there love them too , im sending their photos on the attachment too J

As Ülle said its very wrong and its not acceptable

Ülle Pihelgas took many many times doctor reports without any reason ,

With her mistakes died calves , Talking bad about other workers and us .

I remember one times one cow needed help during the calving , she was at farm in office she was sitting ,

it was urgently and i called her to come and help me , she said me she drinking coffea and after she can come ,

last time i asked to her to change her holiday plan [ coming Tuesday and taking holiday on Wednesday instead of opposite ] , because some group of pregnant cows needed to seperate according the their pregnancy ,

she told me she cannot change it and she was shouting me on the phone , and she said many bad words by Estonian language .

like this many example i could write .

Some times even not possible to talk with her ,

İm highly suspected about alcoholizm with her , according the her reactions and behaving .

Since we stopped her work ,

Many things started to stolen from our farm ,

Just 3 hour ago our workers informed me and on the grasslands , all the batteries stolen . [ The batteries for summer season electricty system ]

Since she stopped in night times some cars started to come to farm . when they see there is cameras and lights on , they drive back ,

Mr. Heiki Valner should we go to court with her or we should leave like this?"

Thank you"