30 november 2017

Viimsi SPA jõulupakkumine: „Lapsed, tulge piinatud ja haiget leeguani vaatama!"

„Sel ajal, kui emmed-issid meie poolt pakutavaid väga kvaliteetseid teenuseid naudivad ja meie kukruid täidavad, võite teie vaadata eksootiliste loomade piinamist


Meil on haige roheleguaan, kellel kohe saba ära kukub. Meil on veel stepisisalik ja stepivaraan, kes elavad sellise nõmeda asja peal nagu saepuru. See on hästi äge, sest neil on sedasi rämedalt vastik olla!

Kallid lapsed! Ja teate mis on kõige toredam? Kõige nummim on see, et oleme nad pistnud väikestesse puuridesse, kus neil on kohe väga-väga paha olla. Kullakallid lapsukesed, tulge meile! Tulge Viimsi SPA lastekeskuse Zoo kohvikusse piinatud eksootilisi loomi vaatama!“


Umbes selline võiks Viimsi SPA jõulukuulutus olla küll. Jant selle veekeskuse eksootikutega algas juba septembris. Loomakaitse Liit käitus nagu seadus ette näeb ehk edastas informatsiooni EESTI RIIGI AMETLIKELE LOOMAKAITSJATELE. Asja paremaks see ei teinud. Nüüd laekusid meile taas uued signaalid.

Liidu ridades toimetavad ka sellised vabatahtlikud, kes eksootilistest loomadest midagi jagavad. Üks neis on Keity Särg, kes helistas sellesamuse spa „big boss“ KALLE KUUSIK’ule. Keity sõnul omanikku eksootikute tingimused väga ei huvitanud.

„Tere, teie roheleguaan on ikka haige ja teda ei ravita. Lisaks elab ta mingis kivisisaliku jaoks mõeldud „karbis“, aga vajaks minimaalselt 2 meetri kõrgust terraariumi!“

„Meid kontrolliti ja kõik oli korras“

„Korras pole kindlasti, sest teil pole isegi loomaaia luba ja ilma selleta ei tohi te ühtki elukat eksponeerida!“

„Sellega tegeletakse ja varsti saame loa kätte!“

„Stepivaraan ja stepikilpkonn elavad teil saepuru peal. Nad vajavad niisket pinnast, kuhu kaevuda! Kas te ikka seda teate, et stepivaraan kasvab nii suureks, et ei mahu kuidagi 40 sentimeetrisesse kasti elama! Ja seda isegi mitte pojana mitte!“

„Mida ma nüüd siis tegema pean? Kõik on jube targaks saanud!“

„Viige loomad arsti juurde, tagage ravi ja soetage normaalsed puurid nagu ette nähtud.“

„No sel juhul on mul odavam nad ära hävitada!“

„Kas te ise ei saa aru, et see riivab nende inimeste silma, kes oskavad vaadata ja teavad midagi eksootilistest loomadest.“

„Halloo! Meil käib päevas mitutuhat klienti ja kõik kurdavad millegi üle, aga nii need asjad käivadki.“

„Kui vana ja kuskohast pärit teie iguaan on?“

„Ei tea! Aga tulge ise vaadake kõik üle ja siis saame pikemalt rääkida!“


Olgu kohe mainitud, et sõna sõnalt see vestlus taoline polnud vaid tegin Keity saadetud kirjast lühikokkuvõtte. Kuidas edasi? Harjumaa veterinaarkeskuse spets Urmas Saron andis neile septembris natuke aega:

„12.09.2017 on minu poolt tehtud ettekirjutus taotleda loomaaia pidamise tegevusluba. Viimsi SPA OÜ Lastekeskuse juhataja Pille-Riin Kelder asus ka koheselt Keskkonnaametilt luba taotlema.

See on aeganõudev protsess ja tänaseks on kontrolli teostanud Terviseamet. Viimase info järgi ka 23.11.2017 Keskkonnaamet - Marju Erit liigikaitse büroo juhataja ning Margo Tannik jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja.

Pille-Riin Kelder´i info põhjal on nõuetekohast luba oodata lähemal ajal.“


ELL: „Täname loomaaia tegevusluba puudutava info eest ning palun tagasisidet ka iguaani pidamistingimuste kontrolli kohta.

Keskkonnaametil palun teatada, kas 23.11.2017 kontrolli teostamisel märkasid KKA spetsialistid ka SPA-s peetavat iguaani ning iguaani pidamistingimuste nõuetele mittevastavust (vt VTA-le tehtud pöördumist allpool), samuti vajadust looma ravida. Sellisel juhul palun ka teatada, kas omaniku tähelepanu juhiti vajadusele iguaani ravida ja pidamistingimused nõuetelevastavaks viia.

Palume KKA-l ka selgitada, kas olukorras, kus lühikese aja jooksul on tulnud mitmeid kaebusi Viimsi SPA lastekeskuse Zoo kohvikus peetavate loomade pidamistingimuste kohta (vt kogu kirjavahetust allpool) ning olukorras, kus SPA ei suuda loomadele minimaalseid heaolunõudeid tagada, on loomaaia tegevusloa väljastamine põhjendatud (vt ka loomakaitseseaduse § 29 prim 2 p 2 ja § 28 lg 4)?

ELL ootab VTA ja KKA tagasisidet käesolevale pöördumisele e-posti aadressile info@loomakaitse.eu.“


Vat nüüd läheb asi minu jaoks tegelikult huvitavaks. Panite ehk tähele, et kogu jahumine toimub loomaaia loa üle! Mitte üks sõna leguaani tervisest või pidamistingimustest! Ka sisalike dokumentatsioonist ei räägita, kuigi tegemist on CITES B liikidega

Ja seda käis kontrollimas isegi Terviseamet! WTF! Mis ajast Terviseamet eksootiliste loomade tervisest midagi teab? Miks ei märganud neid näkku kargavaid rikkumisi Keskkonnaameti liigikaitse büroo juhataja Marju Erit ning jahinduse ja vee elustiku büroo juhataja Margo Tannik? Ma vastan teile hea lugeja:

  • Nad on pimedad.
  • Nad on rumalad ega tea nende elukate tervisemuredest ja vajadustest midagi.
  • Neil on oma tööst kõrini ja sestap võtavad kõike väga pealiskaudselt.
Loomulikult võib kahtlustada ja viidata ka kõikvõimalikele korruptiivsetele variantidele, aga see on ju tõesti veider, et sama ametkond, kes „väikeseid tegijaid“ kontrollides juuksekarva neljaks ajab, suure ja jõuka firma tegemistest erilisi puudujääke ei näe! On ju imelik või olen ma ülekohtuselt paranoiline? Topelt ei kärise ja sestap saatsime ka Viimsi SPA-le päringu:

"Lgp Tallinn Viimsi SPA,

Eestimaa Loomakaitse Liidule (ELL) on septembris 2017 edastatud teade, et Viimsi SPA lastekeskuse Zoo kohvikus peetavate loomade tingimuste nõuetele ei vasta. ELL tegi saadud info alusel pöördumise Veterinaar- ja Toiduametile (VTA), kuskohast vastati, et SPA oli oktoobriks 2017 alustanud loomaaia loa taotlemise protsessi ning VTA nõudis SPA-lt loomade söötmis- ja pidamisnõuete täitmist koheselt (vt kirjavahetus allpool).

Novembris 2017 laekus liidule uus teade, mille kohaselt peetakse SPA-s iguaani liiga väikeses terraariumis ning terraariumi sisustuses ei ole loomale tagatud eluks vajalikke nõudeid. ELL eksootiliste loomade ja reptiilide töörühma eksperdi Keity Särg (tel 56XXX XXX) selgituste kohaselt peaks iguaani terraariumi suurus olema minimaalselt 2x2x2m ning terraariumis peaks olema palju ronimisoksi. 

Nendele nõuetele terraariumi suurus ja sisustus aga ei vasta. Ka puudub terraariumis bassein. Iguaan on vihmametsadest pärit loom, kes vajab eluks palju niiskust ja kõrget terraariumi (maast laeni) ja terraariumi põhja basseini või automaatset niisutussüsteemi, et tagada 75% õhuniiskust. Samuti puudub terraariumis UVB toru kaltsiumi imendumiseks (eluksvajalik lamp ) Lisaks nähtub ELL-ile edastatud piltidelt, et looma saba on viga saanud ja on näha, et seda pole ravitud. Ka nähtub põsel kasvaja moodi paistes moodustis.

Eeltoodust nähtub, et Viimsi SPA rikub jätkuvalt loomapidamisnõudeid ja on toime pannud looma suhtes lubamatu teo (iguaan on jäetud ravita ehk abitusse seisundisse ning loomal liikumisruumi ja eluks vajalikke tingimusi tagatud ei ole). Iguaani pidamistingimuste kohta on käesolevale pöördumisele lisatud ka pildid.

Täna, so 27.11.2017 suhtles SPA esindajaga telefoni teel ka Keity Särg ning teie esindaja probleemi ei näinud ning asus seisukohale, et kuna kohe-kohe on tegevusluba käes on SPA-l voli teha nende loomadega mida iganes (sh ka ära tappa). Liidu esindaja nõuandeid pidamistingimuste nõuetele vastavaks viimise kohta SPA esindaja kuulda ei võtnud ning leidis, et kõik on kõige paremas korras, kuna ametkonnad on loomi juba kontrollinud ja kõik on nõuetele vastavaks loetud.

ELL juhib SPA tähelepanu sellele, et loomade avaliku näitamise korral tuleb loomade heaolu tagamisel ja pidamistingimuste loomisel lähtuda loomakaitseseaduse alusel kehtestatud määrusest nr 245

Seetõttu palume kõikide loomade, sh pöördumises viidatud iguaani, tingimuste osas lähtuda viidatud määruse nõuetest. Samuti palume tagada iguaanile nõuetekohase ravi (ravinõuded tulenevad loomakaitseseadusest). Palume ka teatada, kas SPA-l on kõikide loomade kohta olemas nõuetekohane dokumentatsioon. Palume ka SPA seisukohta, kas olukorras, kus SPA loomadele nõuetele vastavaid tingimusi ja ravi tagada ei soovi ega suuda, on SPA hinnangul teile loomaaia tegevusloa väljastamine põhjendatud."