15 november 2017

Kohtunik Leo Kunman:"Väidetav koeramürgitaja on süütu ja õige mees!"

Eile jõudis lõpule. Ei-ei-ei, see Laagri koerte mürgitamiskeiss ei jõudnud kaugeltki veel lõpule, sest perekond Jüriojad kaebavad eilse otsuse kindlasti edasi. pereema Grete kirjutas:

"Tere Heiki! Olene šokis, sest naabrimees mõisteti õigeks piisavate süütõendite puudumise pärast  ja minu tsiviilhagi koera ravimaksumuse hüvitamiseks lükati seega ka tagasi ...

Ma olen veel sellpärast eriti häiritud. et lõpukõnes naabrimehe advokaat ütles, et mina olen ise koera väljaheited hoovis kokku kogunud, sinna rotimürki sisse seganud, siis uuesti hoovi laotanud ja alles seejärel kutsunud Valneri, TV ja politsei kohale, et hr. Kruusi halba valguses näidata! No mida veel!?

Ma ei tea, mida loomavihkajad peavad siin riigis tegema, et karistuse saaksid? Kui ta mu meest tulistas, siis sai näpuvibutuse, et ära rohkem nii tee paha onu ja väikese rahalise trahvi! 

Nüüd sihilikult mürgitab mu lemmikloomi ja öeldakse, et kõik on korras ja õige! Mulle ei mahu lihtsalt pähe see ebaõiglus, aga eks me läheme edasi järgmisesse kohtuastmesse ja alla ei anna .... Hinges on siiski jube kurb tunne ja suur pettumus ...."

Sellest pettumusest võib aru saada - sa paigaldad kaamerad, mis kõik fikseerivad, aga ikka pole asitõendeid. Sa ravid koera tuhandete eurode eest, aga lõpuks öeldakse majas, mis seisab siin riigis tõe ja õigus eest, et ise tegid tolgus! Mnjah ....

Loomavihkajad aga jätke enestele kaitsja Merike Borunova nimi meelde, sest äkki kulub kunagi ära. Tädi on tasemel, sest igaüks ikka auväärt kohust selles veenda ei suuda, et omanik ise koerasitaga koduaias mängib ning sinna sisse mürki ka segab. Braavo, Merike Borunova! Braavo!


KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL

1. Mõista Vello Kruus õigeks KarS § 264 lg 1 p 3 järgi.

2. KrMS § 181 lg 1 alusel hüvitada Vello Kruus´ile tema poolt kantud õigusabikulud summas 1350 eurot.

3. Riiklikul ekspertiisiasutusel seoses toksikoloogiaekspertiisi, narkootilise ekspertiisi tegemisega tekkinud kulud (Ekspertiisiakt nr 200I) summas 462 eurot – jätta riigi kanda.

4. KrMS § 310 lg 2 alusel jätta tsiviilhagi läbi vaatamata.

Asitõendid: DVD (1) on pakitud ning lisatud kriminaalasja materjalide juurde – jätta kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde.

Edasikaebamise kord

Kohtuotsuse peale saab kaevata. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumajale seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest.