07 november 2017

"Omanik tappis kutsika! Millise karistuse politsei määras?"

Üks lugu on mu hingel, mis kuidagi asu ei anna ega taha ununeda. Head lugejad, sulgege korraks silmad ja kujutage ette suvist Muhumaad. Täielik idüll - ilm on ilus, lapsevanem jalutab pangapealsel koos oma beebiga, noor kutsikas lustlikult nende ümber jooksmas ja maailma avastamas. Teda on ootamas pikk elu.

Korraga sõidab nende poole matkabuss, millelt saab kutsikas löögi ja vajub kokku. Mida teeb lapsevanem, kes noorele hingele eeskuju peab pakkuma? Viskab kutsika kraavipervele kadakate vahele! Normaalne? Otsustage ise. 

Õnneks ei pea noor koer seal kaua niutsuma, sest kohalikud toimetavad ta Andris Tamlehe juurde. Andris on suure südamega mees, kes hädalist naljalt hätta ei jäta. Nii ka seekord ja esimese asjana otsustas ta omanikud üles leida. Valesti tegi! Miks? See tuleb välja, kui ametlikele avaldustele pilgu peale viskate.

"Eestimaa Loomakaitse Liidu (ELL) poole pöördus A.Tamleht (tel nr 56xxx xxx), kes teatas, et 16.06.2017 leiti Muhu vallast kutsikas, kes viidi tema juurde. A. Tamleht võttis kutsika enda hoolde ning toitis ja jootis teda. Kutsikas oli energiline ja mängis lastega. Kui leidja poeg hakkas nagist vaibaklopperit võtma, siis kutsikas ehmus ja puges A. Tamlehe juurde peitu. 

Samal päeval kell 16:38 tegi A. Tamleht kutsikast pildi ja pani selle üles Muhu infosse. Kella 18:30-ks selgus, et kutsika omanikud on Mattias Vokk ja Karmen Kastein (aadress Muhu vald Nõmmküla Sireli X-X, telefoninumber 53 XXX XXX). 

Mattias Vokk läks A. Tamlehe juurde kutsikale järgi ning rääkis, et oli käinud Üüru panga peal jalutamas koos lapsega (laps oli lapsevankris) ning kutsikas oli maktkabussilt löögi saanud ja elutult maha jäänud. Kuna ta ei tahtnud kutsikat lapsevankrisse panna, pani ta kutsika kadakate vahele maha. 

M. Vokk lisas, et läheb käib kohaliku veterinaari juurest läbi, et äkki on kutsikal sisemised vigastused ja peab magama panema. Järgmisel hommikul uuris A. Tamleht M. Voki naabrite käest, kas kutsikas jõudis ilusti koju, kuid naaber ütles, et M. Voki sõnul olid koera sisemised vigastused nii suured, et ta tuli magama panna. 

Pärast seda võttis A. Tamleht ühendust kohaliku veterinaari Margit Pitk'aga, kes teatas, et temaga ei ole sel teemal ühendust võetud ning arvas, et omanikel oli vaja kutsikast lihtsalt lahti saada. A. Tamleht võttis veel ühendust ka Muhu valla endise veterinaari Silvi Jürjestausega ja Triinu Langiga, kes samuti kinnitasid, et nendega ühendust võetud ei ole.

Loomakaitseseaduse (LoKS) § 4 lg 1 kohaselt on looma suhtes lubamatu tegu looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu, nagu looma sundimine talle üle jõu käivatele pingutustele, loomavõitluse korraldamine, looma hülgamine või abitusse seisundisse jätmine, loomale kannatusi põhjustav aretustegevus ja muu sarnaste tagajärgedega tegu, mis ei ole tingitud looma ravimisest, muust veterinaarsest menetlusest ega hädaolukorrast. 

Karistusseadustiku § 264 võimaldab loomapidajat looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest vastutusele võtta ka kriminaalkorras, sealhulgas kui lubamatu tegu on toime pandud julmal viisil ja/või avalikus kohas.

ELL palub politseil käesolevas avalduses toodud asjaolusid kontrollida ning välja selgitada M. Vokile ja K. Kasteinale kuulunud kutsika saatus, st millise arsti juures omanikud koeraga käisid ning saada ka arstilt kinnitus selle kohta, et sisemiste vigastuste tõttu kutsikas eutaneeriti. ELL-il on esitatud asjaoludel pinnalt tõsine kahtlus, et kutsikat ei ole arsti juurde viidud ning omanikud on koerast vabanenud muul viisil. Asjaolude tuvastamisel palub ELL KarS § 264 tunnuste ilmnemisel algatada asjas kriminaalmenetluse.

Nii see asi jäi ja pollarid mingit vastust ei saatnud. Aga me oleme ka järjekindlad tondid ning tegime uue päringu. Sellele vastati väga lühidalt ja arusaamatult:

"Vastuskiri selgitustaotluselePolitsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Kuressaare politseijaoskonna poolt alustati Eestimaa Loomakaitse Liidu avalduses märgitud asjaolude kontrolliks 30.06.2017 väärteomenetlus nr 274017000790 loomakaitseseaduse § 66’6 lg 1 järgi.

Väärteomenetluse käigus selgus, et koer hukati Mattis Voka (Vokk) poolt ning nimetatud teo eest karistati menetlusalust isikut rahatrahviga.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Hedi Vipp
vanemväärteomenetleja
Kuressaare politseijaoskond"

Aitäh südamliku ja põhjaliku vastuse eest, aga paraku on mul nüüd veel rohkem küsimusi, mis hinge närivad:

  • Teatavasti ei tohi inimesed lemmikloomi ise tappa vaid seda peab tegema veterinaar. Miks Mattis Voka seisab seadustest kõrgemal? Kas konstaabel oli äkki koolivend-naaber-sugulane, et taoline erand tehti?
  • Milline oli koera tervislik seisund ja vigastused, et ta tappa tuli?
  • Kuidas kutsikas tapeti?
  • Kes tuvastas vigastused või on Mattias Voka äkki selgeltnägija ja suutis ise diagnoosi panna?
  • Miks algatati väärteomenetlus, aga mitte kriminaaluurimine nagu seadus ette näeb?
  • Kui suur rahatrahv koeratapjale määrati?

Ilmselt pollarid selle ei vasta, aga äkki mõni selgeltnägija suudab minu igati õigustatud uudishimu kustutada. Tänud juba ette!