11 november 2021

"Kalamaja Žorik soovib ilusat sügist!"

Pole ammu Kalamaja Žorikust kirjutanud. Parandan selle vea kohe ja nimelt magas vanake hiljuti ajaloolise võimaluse plehku panna maha.

Sügis toob kaasa tormid ja üks puu kukkus tema vabadust piiravale aiale. Vähe sellest! Järgmisel ööl kukkus järgmine ja lõhkus ära veel kolm aedikupaneeli - tee oli prii, aga Žorik magas õiglase und. Oi ta kahetseks kui vaid teaks.

Eaka koera elunatuke ohus polnud, aga Viktoria Ger kutsus kohe järgmisel päeval saemehed, kes kõik vanad puud maha võtsid. Nüüd peaks küll kindel olema. Muidu veereb nende eluke nagu ikka ja näikse, et Žorik on oma uue kodu ja isegi vangistusega väga rahul.

Irina Mintšenkova tassib muudkui värsket liha ja eluke on kui lill. Aediku lõhkumise eest sai Loomapäästegrupp 165 eurtsi trahvi ja tänaseks on see makstud. Vastavalt kokkuleppele tasume jätkuvalt aedikute rendi eest ja ka lihakraam on üks ühingu püsikuluartiklitest, kuid klatime seda suurima rõõmuga. Peaasi, et koer elaks ja rahul on. Nagu piltidelt näete, siis on vanamees üsna "ümmargune." Tänud Hellika Landsmann'ile värskete fotode eest.

Praegu on käes see aastaaeg, mil tasub kriitiliselt üle vaadata kõik kuudid. Rannarahvas peaks kuudi mõistagi kõrgemale tarima, et tõusuvesi koera vette ei jätaks. Olen aastaid neid sügisesi hoiatavaid pressiteateid valmis vorpinud, aga enam ei viitsi ning loodan, et mõni teine ühing teeb selle ära.

Aga tuletagem meelde, mis asi on kehtiva määruse kohaselt kuut? Vaadates neid kaude kuute meenutavaid lobudikke, milles jätkuvalt koeri elama sunnitakse, jääb vägisi mulje, et väga paljud pole kuulnudki!

§ 12. Koerakuut

(1) Aasta ringi võib õues pidada vaid sellist koera, kes on kohastunud pidevaks õues olemiseks.
(2) Välistingimustes peetaval koeral peab olema kuut või loomale ebasoodsate ilmastikutingimuste eest kaitset pakkuv muu ruum või ehitis.
(3) Selles paragrahvis sätestatud nõudeid kohaldatakse ka koerale ebasoodsate ilmastikutingimuste eest kaitset pakkuva muu ruumi või ehitise suhtes.
(4) Kuudi suurus, ehitus ja varustatus peavad olema koerale sobivad. Kuudi seinad, katus ja põrand ei tohi tuult läbi lasta ning peavad vajaduse korral olema varustatud soojusisolatsiooniga. Kuudi põhi peab asuma maapinnast kõrgemal.
(5) Kuudi sissepääsuava peab sobima seal peetava koera suurusega ning ei tohi põhjustada koera vigastumist. Sissepääsuava varustatakse vajaduse korral sobiva kattega, mis kaitseb koera ebasoodsate ilmastikutingimuste eest.
(6) Kuudi põrand tuleb hoida puhta ja kuivana.
(7) Koeral peab kuudis olema magamisalus.

2. peatükk - 
NÕUDED LEMMIKLOOMA PIDAMISE RUUMI VÕI EHITISE KOHTA

§ 2. Lemmiklooma pidamise ruum või ehitis

(1) Lemmikloomal peab olema võimalik tema pidamise ruumis või ehitises vabalt seista, ringi pöörata ja lamada.
(2) Puurid, terraariumid ja muud lemmiklooma pidamise ruumid ja ehitised peavad paiknema nii, et nende vahel oleks piisavalt vaba ruumi looma hooldamiseks ning tema tervise ja heaolu kontrollimiseks. Üksteise kohal paiknevate puuride kasutamise korral peavad puuride põhjad olema sellisest materjalist, mis välistab väljaheidete kukkumise alumistesse puuridesse.
§ 3. Lemmiklooma pidamise ruumi või ehitise põrand või põhi
Lemmiklooma pidamise ruumi või ehitise põrand või põhi tuleb hoida puhtana. Ruumi või ehitise põrand peab olema kaetud loomaliigile sobiva allapanuga. Võrkpõrand, restpõrand või muu augustatud põrand peab olema loomaliigile sobivast materjalist, et välistada looma kinnijäämine ja vigastumine.
§ 4. Lemmiklooma pidamise ruumi või ehitise mikrokliima
(1) Lemmiklooma pidamise ruumi või ehitise valgustus peab võimaldama loomal järgida liigiomaseid käitumisharjumusi. Valgustus ei tohi põhjustada loomale stressi ega ebamugavust.
(2) Lemmiklooma ei tohi pidada keskkonnas, kus müratase pidevalt ületab 65 dB.
§ 5. Lemmiklooma pidamiseks kasutatav väliaedik
(1) Lemmiklooma pidamiseks kasutatava väliaediku suurus peab olema vastavuses looma liigi, tõu, suuruse ja aktiivsusega.
(2) Väliaediku maapind peab olema varustatud sadevee äravoolukohtadega. Väliaediku maapind ei tohi olla libe ega põhjustada looma vigastumist kukkumise tagajärjel.
(3) Väliaediku tara peab olema valmistatud loomaliigile sobivast materjalist. Võrgust valmistatud tara võrgusilma suurus peab olema selline, et oleks välistatud looma kinnijäämine ja vigastumine.

Läheb jahedamaks ja inimene poeb tuppa. Head pugemist, aga vaata, et ka su õues elaval koeral hea ja orlungis kõik oleks. Ilusat sügist!