27 aprill 2018

"Võimalik vaid Eestimaal! Pööningul elanud veis kukkus alla ja murdis kondid?!"

Hea lugeja hõõrub nüüd kindlasti silmi, sest arvab, et luges valesti. Ei lugenud valesti ja lakast alla kukkunud veise kohta meile tõesti teada anti.

"Läänemaal, Martna vallas, Kesu külas kukkus ühel maamehel lehm lakast alla ja murdis kondid. Ei oska arvata mitu päeva tagasi see toimus, aga tundub, et peremees teda toidab, sest maaslamava veise taha on kogunenud paras pasahunnik. Taolistele loomadele tuleks kiiresti hädatapp teha, aga mitte niimoodi piinelda lasta!"

Meie vabatahtliku saabudes polnud ei lehma ega ka pasahunnikut. Küllap siis lõpetati vaesekese piinad ära. Ma vähemalt loodan. Juhtunu on aga nii jabur, et seda ei oska tõeks küll kuidagi pidada. Lehm elab lakas! No mida kuradit ma järgmiseks veel kuulma pean? 

Külaelanike sõnul olla see vabalt ringi toimetanud lehm varasemalt kurja teinud ja siis ta lauta suletigi. Omanik sõnnikut välja ei viinud ja nii aasta aastalt veis sellel tallus ja jalgealune muudkui kõrgemale tõusis kuniks oligi pööningul. 
"Ju ta aampalgi taha koperdas ja alla sadas", arvas samas külakeses elav naabrimees. "Valdi ei koristanud sõnnikut sellepärast ka ära, et arvas elukal niimoodi soojem olevat." 

Kes seda blogi lugenud on, said juba aru, et juttu on taas Valdi Kristovald'ist. Mehel elab kokku kukkunud tarekese juures tänini üle kümne ketikoera ja nii nad seal omavahel sigivad kui vahest vabaks saavad. Mees ise elab mujal. Järjekordsest pesakonnast anti teada eelmise aasta lõpus. Mõistagi teavitasime sellest 10.jaanuaril Läänemaa veterinaarkeskust ja selgitasime, et viisime haiged kutsikad ravile.

"Lgp Läänemaa Veterinaarkeskuse juhataja

Pöördun teie poole seoses Kesu külas Martna vallas peetavate koertega (omanik Valdi Kristovald). Valdi Kristovaldi koerte pidamisega seonduvad kaebused laekusid Eestimaa Loomakaitse Liidule juba 2017 aasta alguses ning pärast seda oleme proovinud koerte probleemi lahendada mitmel moel (nii omanikuga koostööd tehes kui ka VTA abil), kuid tulemusteta (palun vt kirjavahetusi, mis lisatud 3 manusena).

Probleemiks on asjaolu, et V. Kristovald peab mahajäetud maja õuel vähemalt 10 suurt koera (kui mitte rohkem). Koerad on ketis ning osad ka (vähemalt kaks koera) lagunevates hoonetes (samuti seal ketis). Keti pikkused nõuetele ei vasta ning ka kuutide seisukord ei ole just kõige parem. Lisaks on koerad seal pidevalt omapäi ning keegi nendega ei tegele, ka ei võimaldata koerte vajalikku ravi, parasiiditõrjet, liikumisvabadust jne.

21.06.2017 VTA-lt saadud viimase vastuse kohaselt (vt manuses) on kaks koera hoonetes põhjusel, et neil on pooleli kärntõve ravikuur. Samas on selge, et need koerad on seal hoonetes kinni olnud algusest peale ning tänaseks see olukord muutunud ei ole. 

Nimelt käisime 25.12.2017 Läänemaal hädajuhtumeid lahendamas ning kuna meile oli jälle laekunud kaebus V. Kristovaldi koerte kohta, sõitsime mööda ka sealt. Kohapeal avastasime kinnistu kõrvalt mööduvalt sõiduteelt kaks väikest koerakutsikat, kelle koheselt kinni püüdsime eesmärgiga vältida olukorda, kus keegi neist üle sõidab. 

Sama kinnistu hoovis paistis veel kaks koerakutsikat, kes jooksid meie poolt kinnistule sisenedes suure koera juurde kuuti (koeraema oli lühikese keti otsas ning kuut meenutas pigem välitualetti). Arvestades eeltoodut ning asjaolu, et kutsikate kõhud olid kahtlaselt punnis ja pinges, samuti et kutsikad köhisid (eeldasime, et ussidest), võtsime kõik 4 kutsikat kaasa. Hoiukodus selguski, et kutsikad on usse täis. Järgmisel päeval viidi kutsikad arstile, kus nad said ka parasiiditõrje, misjärel toimetasime nad liidu hoiukodusse. Arsti hinnangul olid kutsikad sel hetkel 6-nädalased.

25.12.2017 tuvastasime V. Kristovaldi juures, et ta peab endiselt vähemalt 10 koera (neid võib olla ka rohkem, sh emaseid), samuti et koerte pidamise tingimused väga muutunud ei ole (endiselt on vähemalt kaks koera hoonetes kinni, koerte kettide pikkused ja kuudid nõuetele ei vasta, liikumisvabadust ning suhtlust ja inimkontakti koertele normaalses ulatuses ei võimaldata). 

Eeltoodust nähtub ilmekalt, et V. Kristovald ei soovi mingil moel olukorda loomasõbralikult lahendada ning vaatamata tema enda ja VTA ametnike kinnistusele, et talle jäid vaid isased koerad, on tal endiselt alles ka emaseid koeri, kes ilmselt on ka järjepidevalt tiined. V. Kristovald on meile väitnud varasemalt, et kui emaseid jääbki tiineks, siis kutsikad on üsna ruttu ära surnud ja seega probleemi pole. Samuti ei suuda ega taha V. Kristovald koerte pidamise tingimusi parandada ning selle asemel vassib ja valetab (pidevalt on koeri ära peitnud ametnike kontrollide ajaks, lubab tingimusi muuta jne).

Eeltoodust tulenevalt palun Teie abi olukorra lahendamisel ning viia koerte pidamise tingimuste kontroll läbi V. Kristovaldi juures ette teatamata (seda ei ole T. Erik vaatamata meie korduvatele palvetele teinud, sest teatavasti on V. Kristovald tema tuttav) ELL jääb soovi juurde kohaldada antud juhul LKS § 64 ning võtta koerad omanikult ära ja toimetada varjupaika. Samuti palume Valdi Kristovaldi suhtes algatada väärteomenetluse edaspidiselt tema suhtes mööndusi tegemata."


Loomasõbralikult ja tagasisidet oodates,
Piret Tees 

15.01.2018 kirjutas VTA:

"Tere!

Tutvunud Teie informatsiooniga, pean tõdema, et Valdi Kristovald pole tõsiselt reageerinud veterinaarkeskuse ametniku ettekirjutustesse.
Läänemaa veterinaarkeskus tegeleb nimetatud kodaniku koerte pidamise probleemiga lähiajal. Kaasame kohaliku valla ja usun et leiame lõpliku lahenduse, võimalik koerte paigutamine varjupaika."

Lugupidamisega,
Aavo Lumi

9.02.2018 tuli VTA-lt ka teine kiri:

"Tere.

Vastuseks Teie järelepärimisele Valdi Kristovaldi koerte pidamise kohta teatan, et teostasin järjekordse kontrolli, mille tulemused on järgmised.

Kinnistul on 11 koera, kellest kaks on emased ja kaks isast on hoones. Mõõtsin visuaalsel vaatlusel lühemad keti pikkused neljal väljas oleval koeral ja sain pindalad, mis olid vahemikus 46,97 m2 kuni 94,52 m2.

Omanikule tehti ettekirjutus, et ta leiaks emastele koertele uued omanikud (koerte paljunemise ärahoidmiseks), tähtajaga hiljemalt 8. märts. Vastasel juhul nad sundvõõrandatakse. Samuti peab ta hoones olevad

koerad (nende ketid olid ettenähtud nõuetest lühemad), kas välja tooma ja võimaldama neile nõuetekohased kuudid ning nõuetele vastavate pikkustega ketid või leidma ka neile uued peremehed.

Majapidamise territooriumil on 10 kuuti, millest pooled on teinud peremees ise ja nad ei ole visuaalselt võibolla just kõige kenamad, aga maapinnast on nad kõrgemal, seinad on soojustatud penoplasti ja heintega, sissepääsude ees on katted ning allapanuks küllaldaselt heina."


Lugupidamisega,
Tõnu Erik
Läänemaa Veterinaarkeskuse peaspetsialist

Võiks arvata, et uhkelt üle aasta kestnud külajant Kristovaldi loomadega saab lõpuks lahendatud, sest riik lõpuks sekkus. Aga võtke näpust! Riik tõesti sekkus väga jõuliselt, aga Eesti politsei hakkas uurima kutsikate VARGUST, mitte loomapiinamisi!? 

Lausa halenaljakaks muudab kogu loo aga fakt, et me ise teatasime haigete kutsikate olemasolust ja ravile toimetamisest VTA-le ja nüüd Haapsalu politseijaoskonna menetlusgrupi vanemuurija Piret Kohtring uurib vargust. Helistasime sellele Sherlock Holmes'ile ja teatasime, te Andet pole vaja välja kutsuda, sest ta ei tea midagi.

"Meie toimetasime silmini usse täis kutsikad Ande Baikovi juurde ravile ja hiljem leidsime neile kodud. Ande ei tea midagi ega pole asjaga seotud!"

Haapsalu esiuurijat see ei kõigutanud:

"MINA OTSUSTAN KUIDAS MA KRIMINAALASJA UURIN JA KEDA VÄLJA KUTSUN. JA NÜÜD MA OTSUSTASIN VÄLJA KUTSUDA ANDE BAIKOVI!"

Mida ma oskan siis sellele "äärmiselt tähtsate ja keeruliste juhtumite uurijale" öelda? Ma vastaks nii, et teeme enda poolt kõik oleneva, et uurija Kohtring seda uurimist elu lõpuni ei unustaks! Kodanik Kristovaldil on justkui õigus seadustele sülitada ja ametnikele kõrge kaarega krae vahele kusta, siis küllap on see õigus ka meil olemas. 

Midagi on ikka paganama jama selles riigis! Metsloomade ja - lindude abistamine on paras nöök ja võib kesta aastaid nagu hiljuti taas selgus. Ka lemmikloomadega pole lihtsam ja lugege see kirjavahetus läbi ning siis saate vaimu valmis seada kui soovite mõnda looma SEADUSLIKULT abistada.

2.01.2017 pöördus ELL Läänemaa Veterinaarkeskuse poole:

PÖÖRDUMINE

Eestimaa Loomakaitse Liidule (ELL) laekus teade Läänemaal Martna vallas Kesu külas peetavate koerte halbadest pidamistingimustest. Teate kohaselt peetakse koeri õues ketis, neil puuduvad kuudid ning koerad on alatoidetud. ELL Lääne-Eesti piirkonna juht Kaija Paalberg käis 02.01.2017 koerte olukorda kontrollimas ning selgus, et kohapeal selgus, et koeri peetakse mahajäetud maja õuel (ühel hoonel puuduvad aknad, teisel on katus sisse varisenud). Koerad on suured ning osad on ketis ja osad lahtiselt, karvkate on pulstunud ning kuute õue peal ei ole. Koerad sügavad end vahet pidamata. ELL vabatahtlikule hakkas silma vähemalt 10 koera, kuid neid võib olla rohkem.ELL palub kontrollida eelnimetatud asukohas koerte pidamise tingimusi ning rakendada vajalike meetmeid loomade heaolu tagamiseks. Kui koerte tervislik seisund on halb ja/või nende pidamistingimused ei ole sobivad ja on ohuks koerte heaolule, siis palume koerad vastavalt loomakaitseseaduse §-ile 64 ära võtta ja toimetada koostöös kohaliku omavalitsusega varjupaika.

ELL ootab tagasisidet käesolevale pöördumisele e-posti aadressile info@loomakaitse.eu.


Lugupidamisega,
Piret Tees
Eestimaa Loomakaitse Liit

24.01.2017 edastas ELL järelpärimise, sest VTA poolt reaktsiooni polnud......

25. jaanuar 2017 12:18 kirjutas Tõnu Erik:

Tere.

Käisin seal 05.01. vaatasin koeri, aga kuna peremees seal ei ela ja ka tema kontaktandmeid polnud, siis koheselt ma teda kätte ei saanud.


Telefoni hankisin alles 20.01. ja 23.01. käis ta mul Vet.keskuses, kus tegin ettekirjutuse koerte pidamistingimuste kohta.
Peremees lubas teha koertele kuudid, kes on ketis ja osale teha aediku pääsuga hoonesse, kus on heintega magamiskoht. Tähtajaks sai 23.02.2017.

Lugupidamisega
Tõnu Erik


6.03.2017 kirjutas Piret ELL poolt VTA-le:

Läänemaa Veterinaarkeskus

Palume tagasisidet seoses alloleva pöördumisega. Lisaks on meile seoses pöördumises sisalduva asukohaga teada antud, et samal aadressil peetakse ühes hoones pulli, kelle pidamine samuti nõuetele ei vasta.

Lugupidamisega
Piret Tees
Eestimaa Loomakaitse Liit
Uuesti ka 14.03.2017:

Läänemaa Veterinaarkeskus

Endiselt ei ole saanud Teilt tagasisidet seoses alloleva pöördumisega (puuduste kõrvaldamise tähtaeg oli Teie sõnul omanikul 23.02.2017).

Kui Te ei ole veel Kesu külas järelkontrolli teostanud, siis palun kontrolli ajaks ühendust võtta ka meie Läänemaa piirkonna juhi Kaija Paalbergiga (tel 5346 3593), kes osaleks võimalusel meeleldi teiega koos loomade olukorra kontrollimisel.

Lugupidamisega ja tagasisidet oodates,


Piret Tees
Eestimaa Loomakaitse Liit

21.03.2017 VTA vastus Piretile:

Tere. 

Vabandan, et vahepeal vastata ei saanud. Omanik palus pikendust, kuna oli vahepeal haigeks jäänud ja ei suutnud kohe teha. 

Elukaaslane käis küll koeri söötmas, aga tema kuute teha ei oska. Järgmiseks esmaspäevaks lubas kõik korda teha. Eks kui ma minema hakkan võin ka Kaijale helistada.

Lugupidamisega
Tõnu Erik


21.03.2017 VTA vastus Kaijale:

Tere Kaija.

Käisin eile Valdi juures ära. Kuute ta ehitanud oli, aga ega nad eriti nõuetele ei vastanud. Samas said koerad küll neisse varju minna, nii tuule kui vihma eest. Kaks koera olid veel lahti. Üks oli tõmmanud kaelarihma kaelast ja teist ei olevat kätte saanud. Pakkusin talle Sinu poolt pakutud varianti, et viia kõik emased varjupaika. 

Ta oli sellega päri ja oleks või kohe ise neid oma autoga viima hakanud. Pidurdasin hoogu ja selgitasin, et enne peame teada saama, millal on inimesed varjupaigas ja et nad oleks vastu võtmiseks valmis. Emaseid on tema jutu järgi viis, kellest üks pidi olema tiine ja varsti poegima. 

Nägin ka pulli ära. Numbrid olid ilusti kõrvas, käis vabalt ruumis ringi, ees oli väga ilus peen lambahein ja paistis täiesti keskmises toitumises olema. Lubas kombinaatidega ühendust võtta ja kui kuhugi viimise loa saab siis ära ta ka viib. Kui nüüd meie eilne jutt emaste koerte varjupaika viimises peab, siis võiks temaga hakata aegu paika panema antud tegevuse suhtes. Valdi number on 56150428. Kui minu abi peaks vaja olema (kasvõi suhtlemisel Valdiga), siis andke teada. P.S. mobla unustasin täna koju ja lõuna aegu peaks ta jälle kätte saama. 

Parimat, Tõnu Erik

Samal päeval, so 21.03.2017 Piret kirjutas liidu poolt järgmise kirja:

Lgp Tõnu Erik

Seoses alloleva juhtumiga palume viivitamatult kohaldada emaste koerte osas loomakaitseseaduse §-i 64 ning võtta koerad omanikult ära.


Tulenevalt viidatud sättest antakse äravõetud loom üle kohalikule omavalitsusele (antud juhul Martna vallale), kes ON KOHUSTATUD rakendama LoKS § 64 lg 2 alusel looma pidamiseks asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras - ehk antud juhul korraldama loomade pidamise varjupaigas ning korvama ka pidamise kulud. Pärast loomade äravõtmist saab varjupaik asuda korraldama loomadele uute kodude otsimist. 

Selgitan, et varjupaik on valmis koeri vastu võtma, kuid antud juhul tuleks loomad ära võtta ametliku aktiga (nende jätmine omaniku juurde ohustab looma tervist või elu), misjärel peab vald korvama ka nende pidamise kulud. Sellist varianti ei saa olla, et vald ei maksa. Peab maksma. 
Palume reageerida viivitamatult ning koostada akt juba tänase päeva jooksul. Nimelt on üks emastest kohe poegimas ning tema äratoimetamisega on juba väga kiire.

Tagasisidet oodates,
Piret Tees
Eestimaa Loomakaitse Liit 


28.03.2017 Piret kirjutas juba nii Läänemaa Veterinaarkeskusele kui VTA juhtkonnale.

Lgp Läänemaa Veterinaarkeskus

Eestimaa Loomakaitse Liit ei ole seoses Valdi Kristovaldi koertega saanud teilt mingit tagasisidet. Pöördusime Teie poole juba jaanuaris, misjärel tegite omanikule ettekirjutuse, mida ta ei suutnud täita tähtajaks ega ka pärast tähtaja pikendamist. ELL vabatahtlikud lootsid omanikuga koostööd teha ning talle pakuti välja, et tehakse koertest pildid ja proovitakse neile uusi kodusid leida, sh emased steriliseerida. Kui aga 26.03.2017 ELL vabatahtlikud kohale läksid, keeldus hr Kristovaldi kedagi territooriumile lubamast ja mistahes koostööst. 

Seega sai koeri pildistada vaid aia tagant (pildid edastame vajadusel, kuid meile teadaolevalt peaks Tõnu Erikule koerte pidamise tingimused teada olema).
Vaatamata sellele, et Valdi viis Läänemaa varjupaika ühe poegadega emase koera, on tal seal endiselt vähemalt 10 koera (kindlasti on neid rohkem). Algselt on Läänemaa Veterinaarkeskuse loomakaitse spetsialist Tõnu Erik meile väitnud, et Kristovaldil on 10 koera, kui pärast ühe koera loovutamist, on tal endiselt õue peal neid vähemalt 10. Majast eemal metsa ääres on mõned koerad, kel pole kuute. Kõikide koerte kettide pikkused ei vasta nõuetele. Osadel koertel on kuudid, kui kõikidel mitte. Koerad on toidetud, kuid tingimused nõuetele ei vasta. Samuti on näha, et omanikul käib koerte pidamine üle jõu. 

Kahte koera, kes ketist lahti on, omanik ise tunnistas, et neid kätte ei saa. Emased koerad on pidevalt tiined ning omaniku sõnul surevad tal alatasa kõik kutsikad ära. Samas ei ole kontrollimatu paljunemine siiski võimatu. Lisaks koormab pidev tiinus emaseid.
Valdi Kristovaldi on teinud oma koertest ka video, kus näitab koeri ja nende tingimusi vaid osaliselt. Paraku ka selles videos nähtub, et ta koertele nõuetekohaseid tingimusi tagada ei suuda. Videos jätab omanik mulje justkui oleks ELL soovitanud koeri magama panna. Tegelikkuses soovib ELL koeri sotsialiseerida ja neile uusi kodusid leida. Koerte hukkamise ettepaneku tegi Kristovaldile Läänemaa veterinaarkeskuse loomakaitse spetsialist Tõnu Erik.

Arvestades eeltoodut ning asjaolu, et Valdi Kristovaldi ei ole suutnud tema suhtes tehtud ettekirjutusi täita ning ei suuda ka edaspidi tagada koertele vajalikke pidamistingimusi, palume kohaldada loomakaitseseaduse §-i 64 ning võtta koerad omanikult ära ja toimetada varjupaika. Valdi Kristovaldi keeldub mistahes koostööst ning ei võimalda ka vabatahtlikel koerte tingimusi paremaks luua, koeri pildistada ja neile kodusid leida.
Tagasisidet oodates,

Piret Tees
Eestimaa Loomakaitse Liit

27.03.2017 avaldati Youtubes video "Valdi ja ta sõbrad koerad"

29.03.2017 kirjutas VTA Tõnu Erik:

Tere.

Valdi Kristovaldile on koostatud akt, mis on ka allkirjastatud. Omanik on kohustatud leidma 01.05.2017. oma emastele koertele (omaniku sõnade järgi neli) ja ühele isasele uued kodud/ kohad. Luba on jätta alles viis isast koera, kui neil on nõuetekohased kuudid. Kui antud tähtajaks pole antud loomadele uut kohta leitud, rakendatakse asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras - §64
lg 2. ja loomad antakse üle kohalikule omavalitsuse üksusele ehk Martna vallale.

Lugupidamisega
Tõnu Erik

4.05.2017 kirjutas Piret VTA-le:

Lgp Läänemaa Veterinaarkeskus

Palun Teilt tagasisidet seoses alloleva vastusega (Valdi Kristovaldile anti tähtaeg 1. maini 2017). Kas praeguseks on Valdi Kristovaldi suutnud koertele tagada nõuetekohased tingimused või leidnud koertele uued kodud?

Lugupidamisega ja tagasisidet oodates,
Piret Tees
Eestimaa Loomakaitse Liit


4. mai 2017 14:49 kirjutas Tõnu Erik:

Tere.

Valdi Kristovald on leidnud kõigile oma emastele koertele uued peremehed. Alles oli seitse isast koera, kellest enamusel olid uued kuudid. Kolm uut kuuti ootab kohale toomist, sest peremees ei teadnud, kas ta võib ka rohkem kui viit isast koera pidada.
Kuna emastele koertele on uued kodud leitud (ei toimu enam paljunemist) ja allesjäänud koerte elu ohus ei ole, siis võib ta tuua ära veel kolm kuuti ja pidada isaseid koeri nõuetekohaselt.

Lugupidamisega
Tõnu Erik 

6.06.2017 seoses Kirimäe koera probleemiga kirjutas Piret VTA-le (sh juhtkonnale) samas pöördumises ka Valdi koerte kohta järgmist:

Lisaks on ELL Läänemaa Veterinaarkeskuse poole pöördunud juba käesoleva aasta jaanuaris ning juhtinud tähelepanu asjaolule, et Valdi Kristovald peab Martna vallas Kesu külas vähemalt 10 koera, kelle pidamise tingimused nõuetele ei vasta. Järgnes mõne ettekirjutuse tegemine ning meie poolt mitmete pöördumiste ja kirjade kirjutamine, mille tulemusel teatas Tõnu Erik ELL-le lõpuks 05.05.2017, et Valdi Kristovald on leidnud kõigile oma emastele koertele uued peremehed. 

Alles oli seitse isast koera, kellest enamusel olid uued kuudid. Kolm uut kuuti ootab kohale toomist, sest peremees ei teadnud, kas ta võib ka rohkem kui viit isast koera pidada. Kuna emastele koertele on uued kodud leitud (ei toimu enam paljunemist) ja allesjäänud koerte elu ohus ei ole, siis võib ta tuua ära veel kolm kuuti ja pidada isaseid koeri nõuetekohaselt.

ELL vabatahtlikud käisid mõni nädal tagasi Valdi Kristovaldi koeri vaatamas ning pildistati ja filmiti üles vähemalt 11 koera. Koerte kuudid ja keti pikkused ei vasta endiselt nõuetele ning on selge, et Valdi Kristovald on ametnikele valetanud ja kontrolli ajaks emased koerad kuhugi ära peitnud ja jätkab rahumeeli nõuetele mittevastavat loomapidamist. 

Seetõttu palub ELL jätkuvalt kohaldada LKS § 64 ning võtta koerad omanikult ära ja toimetada varjupaika. Samuti palume Valdi Kristovaldi suhtes algatada väärteomenetluse edaspidiselt tema suhtes mööndusi tegemata. On näha, et seadust mittejärgivatele loomapidajatele ei loe ettekirjutused mitte midagi, mistõttu tuleks ametnikel asuda seadusi täitma ja algatama ka asjakohaseid menetlusi.


14.06.2017 tuletas ELL järjekordselt ennast meelde, paludes tagasisidet....

15.06.2017 teavitas VTA juhtkonnast Tarvo Serva järgmist:

Tere,

olukorda mõlemas majapidamises lähevad kontrollima Läänemaa VK juhataja koos ametnikuga 19. juunil 2017. Kontrollis osaleb ka keskasutuse esindaja.

Lugupidamisega
Tarmo Serva
Loomakaitsebüroo juhataja Loomatervise, loomakaitse ja söötade osakond

21.06.2017 palus ELL tagasisidet 19.06.2017 kontrollkäigu tulemuste kohta ning Valdi Kristovaldi koerte osas teatati järgmist:

19.06.2017 kontrolliti ka Kesu külas, Martna Vallas, Lääne maakonnas Valdi Kristovald’ile kuuluvate koerte pidamistingimusi. Kontrollis osales ka Martna valla esindaja. Kontrolli hetkel oli kinnistul 10 isast koera, kellest 8 oli ketis ning 2 koera olid hoones sees, kuna nendel oli pooleli kärntõve ravikuur. Ravi teostab tegevusloaga veterinaararst. Emaseid koeri majapidamises ei tuvastatud. Kõigi koertel oli kontrolli hetkel ees joogivesi, osadel ka söök. Loomad olid normaalses toitumuses. Koerte kuudid ei ole kõik visuaalsel vaatlusel küll esteetilist naudingut pakkuvad (ehitatud viimistlemata laudadest ning puitlaastplaatidest, katuseks eterniit), kuid olid olid koera suurusele sobivad (v.a. üks kuut, mis vajab kindlasti väljavahetamist). Seinad olid kahekordsed (laud + puitlaastplaat) ning katused vettpidavad. Kuudi põhjad asusid maapinnast kõrgemal. Sissepääsuavad olid varustatud kattega, et kaitsta sissesajava vihma või lumetuisu eest. 

Vigadele kuutide ehituses, mis kontrolli käigus leiti, juhiti ka peremehe tähelepanu ning tehti vastavasisuline ettekirjutus täitmistähtajaga 31.07.2017. Peremehel on teada, et Läänemaa varjupaik saab aidata uute kuutide muretsemisel. Seda abi lubas hr Kristovald ka kasutada. Samuti on peremehel tema sõnade kohaselt Viljandi varjupaigaga kokkulepe, et juhul kui keegi otsib endale koera, on Kristovald nõus enda omasid loovutama. Läänemaa VK jätab Hr Kristovald’i majapidamise kõrgendatud tähelepanu alla ning kontrollib regulaarselt ettekirjutuste täitmist ning koerte arvu. 

Ettekirjutused tehti ka veterinaarmenetluste osas: 10. juuliks 2017 läbi viia kõikidel koertel nii sise kui välisparasiitide tõrje ning 25. juuliks 2017 vaktsineerimine marutaudi vastu. Kuutide ümbrusest peab omanik koristama kõik üleliigsed esemed, mis võivad ohustada loomade tervist või heaolu (tähtaeg 30.06.2017).

Tahaksin siinjuures veelkord rõhutada, et VTA eesmärk ei ole igal juhul loomaomaniku karistamine, vaid loomadele heaolu tagamine. Alati on parem kui loomaomanik ise mõistab, et olukord vajab pisut parendamist ja ka selle poole püüdleb. Olenevalt juhtumist on teinekord selgitustöö tõhusam mistahes rahalisest karistusest. Loomulikult jälgime, et looma tervis või elu ei oleks ohus kui ta jäetakse loomaomaniku juurde. Vastasel juhul tuleb kiiresti ja otsustavalt tegutseda. Antud kahe juhtumi puhul me ei näinud otsest ohtu looma tervisele või elule. Kindlasti jäävad mõlemad loomaomanikud VTA kõrgendatud tähelepanu alla.
Täname Eesti Loomakaitseliitu osutatud abi eest ning loodame ka edaspidisele tõhusale koostööle.

Lugupidamisega
Tarmo Serva
Loomakaitsebüroo juhataja
Loomatervise, loomakaitse ja söötade osakond

10.01.2018 kirjutas ELL VTA-le:

Lgp Läänemaa Veterinaarkeskuse juhataja

Pöördun teie poole seoses Kesu külas Martna vallas peetavate koertega (omanik Valdi Kristovald). Valdi Kristovaldi koerte pidamisega seonduvad kaebused laekusid Eestimaa Loomakaitse Liidule juba 2017 aasta alguses ning pärast seda oleme proovinud koerte probleemi lahendada mitmel moel (nii omanikuga koostööd tehes kui ka VTA abil), kuid tulemusteta (palun vt kirjavahetusi, mis lisatud 3 manusena).
Probleemiks on asjaolu, et V. Kristovald peab mahajäetud maja õuel vähemalt 10 suurt koera (kui mitte rohkem). Koerad on ketis ning osad ka (vähemalt kaks koera) lagunevates hoonetes (samuti seal ketis). Keti pikkused nõuetele ei vasta ning ka kuutide seisukord ei ole just kõige parem. Lisaks on koerad seal pidevalt omapäi ning keegi nendega ei tegele, ka ei võimaldata koerte vajalikku ravi, parasiiditõrjet, liikumisvabadust jne.

21.06.2017 VTA-lt saadud viimase vastuse kohaselt (vt manuses) on kaks koera hoonetes põhjusel, et neil on pooleli kärntõve ravikuur. Samas on selge, et need koerad on seal hoonetes kinni olnud algusest peale ning tänaseks see olukord muutunud ei ole. Nimelt käisime 25.12.2017 Läänemaal hädajuhtumeid lahendamas ning kuna meile oli jälle laekunud kaebus V. Kristovaldi koerte kohta, sõitsime mööda ka sealt. Kohapeal avastasime kinnistu kõrvalt mööduvalt sõiduteelt kaks väikest koerakutsikat, kelle koheselt kinni püüdsime eesmärgiga vältida olukorda, kus keegi neist üle sõidab. Sama kinnistu hoovis paistis veel kaks koerakutsikat, kes jooksid meie poolt kinnistule sisenedes suure koera juurde kuuti (koeraema oli lühikese keti otsas ning kuut meenutas pigem välitualetti). Arvestades eeltoodut ning asjaolu, et kutsikate kõhud olid kahtlaselt punnis ja pinges, samuti et kutsikad köhisid (eeldasime, et ussidest), võtsime kõik 4 kutsikat kaasa. Hoiukodus selguski, et kutsikad on usse täis. Järgmisel päeval viidi kutsikad arstile, kus nad said ka parasiiditõrje, misjärel toimetasime nad liidu hoiukodusse. Arsti hinnangul olid kutsikad sel hetkel 6-nädalased

25.12.2017 tuvastasime V. Kristovaldi juures, et ta peab endiselt vähemalt 10 koera (neid võib olla ka rohkem, sh emaseid), samuti et koerte pidamise tingimused väga muutunud ei ole (endiselt on vähemalt kaks koera hoonetes kinni, koerte kettide pikkused ja kuudid nõuetele ei vasta, liikumisvabadust ning suhtlust ja inimkontakti koertele normaalses ulatuses ei võimaldata). 

Eeltoodust nähtub ilmekalt, et V. Kristovald ei soovi mingil moel olukorda loomasõbralikult lahendada ning vaatamata tema enda ja VTA ametnike kinnistusele, et talle jäid vaid isased koerad, on tal endiselt alles ka emaseid koeri, kes ilmselt on ka järjepidevalt tiined. V. Kristovald on meile väitnud varasemalt, et kui emaseid jääbki tiineks, siis kutsikad on üsna ruttu ära surnud ja seega probleemi pole. Samuti ei suuda ega taha V. Kristovald koerte pidamise tingimusi parandada ning selle asemel vassib ja valetab (pidevalt on koeri ära peitnud ametnike kontrollide ajaks, lubab tingimusi muuta jne).

Eeltoodust tulenevalt palun Teie abi olukorra lahendamisel ning viia koerte pidamise tingimuste kontroll läbi V. Kristovaldi juures ette teatamata (seda ei ole T. Erik vaatamata meie korduvatele palvetele teinud, sest teatavasti on V. Kristovald tema tuttav) ELL jääb soovi juurde kohaldada antud juhul LKS § 64 ning võtta koerad omanikult ära ja toimetada varjupaika. Samuti palume Valdi Kristovaldi suhtes algatada väärteomenetluse edaspidiselt tema suhtes mööndusi tegemata.


Loomasõbralikult ja tagasisidet oodates,
Piret Tees

15.01.2018 kirjutas VTA:

Tere!

Tutvunud Teie informatsiooniga, pean tõdema, et Valdi Kristovald pole tõsiselt reageerinud veterinaarkeskuse ametniku ettekirjutustesse. Läänemaa veterinaarkeskus tegeleb nimetatud kodaniku koerte pidamise probleemiga lähiajal. Kaasame kohaliku valla ja usun et leiame lõpliku lahenduse, võimalik koerte paigutamine varjupaika.

Lugupidamisega
Aavo Lumi

9.02.2018 kirjutas VTA:

Tere.

Vastuseks Teie järelepärimisele Valdi Kristovaldi koerte pidamise kohta teatan, et teostasin järjekordse kontrolli, mille tulemused on järgmised.

Kinnistul on 11 koera, kellest kaks on emased ja kaks isast on hoones. Mõõtsin visuaalsel vaatlusel lühemad keti pikkused neljal väljas oleval koeral ja sain pindalad, mis olid vahemikus 46,97 m2 kuni 94,52 m2.

Omanikule tehti ettekirjutus, et ta leiaks emastele koertele uued omanikud (koerte paljunemise ärahoidmiseks), tähtajaga hiljemalt 8. märts. Vastasel juhul nad sundvõõrandatakse. Samuti peab ta hoones olevad

koerad (nende ketid olid ettenähtud nõuetest lühemad), kas välja tooma ja võimaldama neile nõuetekohased kuudid ning nõuetele vastavate pikkustega ketid või leidma ka neile uued peremehed.

Majapidamise territooriumil on 10 kuuti, millest pooled on teinud peremees ise ja nad ei ole visuaalselt võibolla just kõige kenamad, aga maapinnast on nad kõrgemal, seinad on soojustatud penoplasti ja heintega, sissepääsude ees on katted ning allapanuks küllaldaselt heina.


Lugupidamisega
Tõnu Erik
Läänemaa Veterinaarkeskuse peaspetsialist

Aprillis 2018 kutsuti Ande Baikov politseisse ütlusi andma seoses Valdi Kristovaldi juurest äraviidud kutsikatega

16.04.2018 edastati politsei poolt ELL-le teabenõue:

Taotlus andmete väljastamiseks kriminaalasjas nr 18257000074

Lääne prefektuuri Haapsalu politseijaoskonna menetlusgrupi menetluses on kriminaalasi nr

18257000074, millega seoses ja juhindudes KrMS § 215 lg 1 sättest palun meile väljastada kõik Eestimaa Loomakaitse Liidu kasutuses olevad dokumendid (kinnitatud koopiad), mis on seotud Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Kesu külas Valdi Kristovaldile kuuluvate kutsikate juhtumiga 2017 detsembris. 

Samuti palun lisada Eestimaa Loomakaitse Liidu selgitus antud juhtumile, kus teatada millal, millisel põhjusel ja kelle poolt (nimeliselt) kutsikad Kesu külast ära viidi.
Lugupidamisega,
Piret Kohtring
Haapsalu politseijaoskonna menetlusgrupi vanemuurija

THE SHOW MUST GO ON, aga üks küsimus muidugi jääb - kuidas tulevikus loomi päästa ja kellele teatada kui riigiametnik ise loomapiinaja juurde jookseb ja materjalid teatavaks teeb?