7. aprill 2018

ELL pressiteade: „Koristage katustelt ja rõdudelt praht! Lindude pesitsusajal seda enam teha ei tohi!“

Ilmateenistuse andmetel on talv möödas ning suurt lumesadu ja pakast enam ette näha pole. Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL) tuletab meelde, et lähinädalatel on just õige aeg pööningud, rõdud ja katused kriitilise pilguga üle vaadata ning sinna kogunenud praht ja pesad lindude pesitsemise vältimiseks ära koristada. Ka oleks praegu eelviimane aeg võimalike avauste sulgemiseks, et linnud hoonetesse ei pääseks. Pesitsusajal ei tohi linde enam segada ega lõksu jätta!

„Ilmselt kõik on kuulnud majaomanike rahulolematut nurinat seoses sellega, et linnud takistavad planeeritud katuse- või fassaaditööde teostamist. See kordub aastast aastasse, aga tegelikult on selles süüdi need inimesed ise, kes lindudesse üleolevalt suhtuvad ja õigeaegselt koristada ei viitsi!“, sõnas ELL juhatuse liige Kadri Võrel. „Neid probleeme annab vältida, aga koristustöödega peaks alustama kohe, sest pärast on juba hilja!“
Pesitsusperioodil on pesade lõhkumine, lindude häirimine ja poegade tapmine äärmiselt julm ja ebaeetiline tegevus. Looduskaitseseaduse kohaselt on looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine, kahjustamine ja pesade kõrvaldamine ka üheselt keelatud, välja arvatud juhul kui Keskkonnaamet on selleks andnud eraldi loa.

„Kõige rohkem teateid pesade lõhkumisest ja linnupoegade tapmisest saabki ELL kevadel või varasuvel. Ka ollakse palju hädas korrusmajade rõdudel elavate lindudega“, tõdes liidu nõuandetelefonile vastav Kristi Metsa ning tuletas meelde, et seadus kaitseb ka igati tavalisi tuvisid, keda nii mõnedki linnainimesed juba lausa kahjuriteks peavad.

Looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtliku hävitamise ja kahjustamise, aga ka pesade kõrvaldamise eest, karistatakse füüsilist isikut rahatrahviga kuni 600 eurot. Juriidilist isikut saab sarnaste tegude eest karistada kuni 1300 euro suuruse rahatrahviga.

Looduslikult esinevate linnuliikide isendite tahtliku häirimise eest karistatakse füüsilist isikut rahatrahviga kuni 400 eurot ning juriidilist isikut rahatrahviga kuni 640 eurot.

Kui tegemist on lindude julma kohtlemise või hävitamisega või toimub see avalikus kohas, saab isiku suhtes algatada ka kriminaalmenetluse.