20 jaanuar 2018

„Leia fotodelt kuut!“

Eesti on olnud omaette riik juba tükk aega ning meie edulugu teavad isegi Aafrika koolilapsed, eurooplastest rääkimata. Arenenud riigina oleme kõikidele eeskujuks ning pole vähetähtis, et esimene seadusandlik akt, mille taasiseseisvunud Eesti Riigikogu vastu võttis oli Loomakaitseseadus.

„Tahan Eestisse elama! Seal on paradiis! Kui juba loomadest nii hoolitakse, siis inimesed on ju lausa Jumala staatuses! Meie ei jõua sinnamaani veel nii pea!“, kiirustasid norrakad ja taanlased Maarjamaale kolima.

Koerte ja kasside pidamise eeskiri kehtestab kindlad nõuded muuseas ka koerakuudile ja keti pikkusele. Selle kontrollimine on Veterinaar- ja Toiduameti ülesanne. Raskemaid loomade vastaseid kuritegusid uurib ülima pedantlikkusega politsei. Alates 1991 aastast on palju vett merre voolanud ja seega ei tohiks momendil kahtlustki olla, et mõned koerad veel halvasti elaksid.
Taliban ja Venemaa kardavad meid ja varsti-varsti loome päris oma tuumaarsenali. Ka esimene rakett kosmosesse on kohe teele asumas. Lätlased on kadedusest rohelised, et ikka veel odavamate hindadega riigis on sunnitud elama. Hiina lõunapoolsed provintsid tahavad meiega liituda iseseisva vallana. Seda nimekirja saaks jätkata ....

Mõistagi on ka need mõned üksikud hoolimatud koeraomanikud paika pandud, kes kehtivale korrale vilistasid. Kordame aga igaks juhuks üle põhitõed kuudi ja keti kohta. Äkki mõned noored inimesed veel ei tea.

§ 3. Loomapidamise nõuded

 • Aasta ringi võib õues pidada vaid sellist koera, kes on kohastunud pidevaks õues olemiseks.

 • Välistingimustes peetaval koeral peab olema kuut või loomale ebasoodsate ilmastikutingimuste eest kaitset pakkuv muu ruum või ehitis.
 • Kuudi suurus, ehitus ja varustatus peavad olema koerale sobivad. Kuudi seinad, katus ja põrand ei tohi tuult läbi lasta ning peavad vajaduse korral olema varustatud soojusisolatsiooniga. Kuudi põhi peab asuma maapinnast kõrgemal.
 • Kuudi sissepääsuava peab sobima seal peetava koera suurusega ning ei tohi põhjustada koera vigastumist. Sissepääsuava varustatakse vajaduse korral sobiva kattega, mis kaitseb koera ebasoodsate ilmastikutingimuste eest.
 • Kuudi põrand tuleb hoida puhta ja kuivana.
 • Koeral peab kuudis olema magamisalus.

Koera pidamisel ketis tuleb arvestada järgmisi asjaolusid:
 • ketis peetava koera kaelarihm ei tohi olla metallist ega poov;
 • kui koera kett on kinnitatud jooksutrossile, peab koer saama liikuda piki trossi 10 m ulatuses ja vähemalt 2 m laiuti kummalegi poole;
 • kui koera kett on kinnitatud muule sobivale vahendile, siis peab koer saama liikuda vähemalt 40 m2 ulatuses;
 • kui koera kett on metallist, siis peab keti ja jooksutrossi või muu sobiva vahendi ühenduskoht olema sellisest materjalist, mis koera liikumise ajal ei tekitaks koera häirivat heli;
 • koera kett peab paiknema nii, et oleks välistatud selle keerdumine puu või muu eseme ümber.
Koera pidamisel väliaedikus tuleb arvestada järgmisi asjaolusid:

 • koera väliaediku pindala peab olema kuni 5 kg kaaluva koera puhul vähemalt 3,5 m2, kuni 10 kg kaaluva koera puhul 4 m2, kuni 20 kg kaaluva koera puhul 4,5 m2, kuni 50 kg või rohkem kaaluva koera puhul vähemalt 7 m2 looma kohta.
 • kui väliaedikus peetakse üle ühe koera, tuleb väliaediku pindala arvutamiseks lisada punktis 1 ühe koera jaoks ettenähtud pindalale samas lõikes toodud vajalik pindala vastavalt koerte arvule ja nende keskmisele kaalule.
 • väliaediku tara peab olema valmistatud sobivast materjalist, et oleks välistatud looma kinnijäämine ning vigastumine.
Seega on väga vähe tõenäoline, et Eestis koerad halvasti elavad. Võib-olla mõned üksikud, aga pole kahtlustki, et riik end koheselt kehtestab. Ometigi saime häiriva kirja Narva-Jõesuust:

„Tere,

Meie poole pöördusid Narva-Jõesuu linna elanikud, kes on mures koerte pärast, kes elavad territooriumil keti otsas ilma, et neil oleks võimalik pugeda pakase eest peitu. Käisime kohapeal asja uurimas ning tõepoolest 2 koera on ketis ning neil ei ole kuuti ega muud kohta, kus sooja saaks.

Kirja lisas on pildid, kus on näha maja, kus koerad "elavad" ning samuti tegime pildi autost, et saaksite numbri järgi tuvastada omanikku. Pildi peal koerad söövad, aga see on meie poolt toodud söök. Eramaal me ei käinud - viskasime toidu üle aia.

Palun andke meile teada kuidas asjaga edasi tegeletakse ning mis tehakse koerte jaoks, kes on tõepoolest ebanormaalsetes tingimustes.

P.S. täpne aadress ei ole teada - maja asub Olevi ja Metsa ristmikul (orienteeruvalt Olevi 28 või 26)“


Ei usu sõbrad! Lihtsalt ei usu, et keegi julgeb nii püha eeskirja rikkuda. Maja on ka vägev ja seega peaks tüübil pappi olema. Aga otsige ise ka kuuti. Võib-olla pole mu nägemine enam endine .....