21 märts 2019

OLULINE TEADAANNE!

Esiteks tahan ma kõigile öelda, et ma olen absoluutselt salliv kõikide nähtuste, inimeste, poliitiliste ja usuliste tõekspidamiste, seksuaalsete orientatsioonide ning muude asjade suhtes! Aamen!

Teiseks tahan ma öelda, et kõik, kes minuga sama meelt ei ole, on debiilikud, natsid, litsid, ajuinvaliidid ja muidu väärastunud tegelased, kellel pole kohta siin planeedil! Kaks Aamenit!