25 veebruar 2019

"Minu hääle saab see, kes annab tasuta!"

Valimistel on küsimus alati omakasus ning maailmavaade ja poliitilised eelistused jäävad pahatihti tahaplaanile. Põhirõhk on "tasuta" saamises.

Rahvas ootab "Toompeale pürgivatelt lollidelt" pakkumisi, et enda elujärjekest natuke parandada. Parteijüngrid lubavad aga tasuta mäed ja ilmad kokku, et lollilt rahvalt hääl saada, et enda elujärge suures mahus parandada. Nii räägitakse.Mina sellele libedale teele ei lähe ning tahan midagi käega katsutavat. Sestap saatsin kõikidele naissoost kanditaatidele ühe konkreetse teatise:

"Kui annad mulle tasuta, siis saad ka mo hääle"

248 naiskanditaati vastasid kirjale ja lubasid hääle eest tasuta anda. Ma hakkan nende seast nüüd siis valima, keda pühapäeval valida .......