7. mai 2022

"Kukepoks alaku!"

Selgitan algatuseks teile natuke mõisteid:

• Lemmikloom - inimese isiklikuks meelelahutuseks, seltsiks või vara valvamiseks peetav või neil eesmärkidel pidamiseks mõeldud loom;

• Lemmiklooma omanik – isik, kellele koer, kass või muu lemmikloom kuulub või kes õigussuhte alusel omanikuga vastutab viimasele kuuluva lemmiklooma eest;

• Põllumajandusloom (sh linnud) - loomsete saaduste tootmise eesmärgil peetav ja aretatav loom (veis, lammas, kits, siga, küülik, nutria, hobune jt) ja lind (kana, kalkun, hani, part, faasan, jaanalind jt);

• Põllumajandus ja Toiduamet (PTA) – Eelkõige põllumeeste, loomakasvatajate ja lemmikute omanike huve kaitsev ametkond, kes vastutab ka meie toidulaua eest. Sõna „toit“ ameti nimes on oluline ja kohati näib, et nad kohtlevadki kõiki elusolendeid just sellest vaatevinklist lähtuvalt.

• Loomade heaolu spetsialist – isik, kellel on loomaarsti diplom, aga suutmatusest oma teadmisi reaalselt praktikas rakendada läks riigiametnikuks ehk käpardlik halb loomaarst.

• Kukk - kaitseb eelkõige kanu, aga ka koeri-kasse, lehmi-sigu-lambaid ja teisi pudrulojuseid. Enam ei kaitse, liiga hästi kaitses ja lasti lahti - tekitas kulusid ja julges bossidele näkku öelda, et nad on sitapeade punt, kes loomadest tegelikult ei hooli ja saavad rahva käest palka mittemillegi eest.

Omal ajal lubasin enesele taolise väljendi kui rääkisin ühe PTA võlliga:

"Teid ei tule mitte lahti vaid maha lasta nende piinade eest, mis PTA heakskiidul pikkade aastate jooksul loomadele tehtud!"

Tahavad ninast verd? Seda nad saama peavad ja hakkame siis luubiga jälgima, kaebama ja kõiki järgnevaid seadusest möödavaatamisi kohtus lahendama.
Esmaspäeval osalen ühel üritusel, kus on ka Ameerika saatkonna rahvas. Palun ka relvaabi, mul omal nimelt pole ja ehk saan siis samuti "koondama" hakata ja eelmainitud tsitaadi teoks teha.

Nali, aga midagi selle Eesti riigi kõige mõttetuma ametkonna ja juhtidega peab tegema küll. Kes vastutab? Minister loomulikult ja ilmselt olekski tark temast pihta hakata. Pole ju võimalik, et ta ei te?!

"Elagu sõda! Loomade ja neid kaitsma pidava seaduse nimel loomulikult!"

Siit ka palve kõikidele loomasõpradele - kui te mingi ajutise meelehäire ajel kutsusite PTA ametnikke mõnele loomale appi ja tulemus teid ei rahulda, siis andke kindlasti teada. Ükskõik, millisele loomakaitseorganisatsioonile, aga ärge olge vait ja leppige tagakirumisega, et kui pekkis meil kõik on.

Ei pea olema pekkis ja see on eelkõige meie enda teha natuke ka!