17 mai 2017

"Poolteist kuud ametkondadega kirjavahetust, aga vangistatud lindu see ei aita!"

Teatavasti ei tohi loomi-linde loodusest eraldada ja nii on seaduses lausa kirjas.  6. aprillil sain teate, et Tallinnas, Kalamajas, aadressil Kotzebue 7-14 peetakse puuris varest. Teate kohaselt oli see vares varasemalt hoovis ringi tatsanud ja ta tiib oli vigastatud. Ühel päeval oli aga vares kadunud. 

"Küllap kass sai kätte", mõtles majarahvas kuniks hommikuti hakati kuulma varese valjuhäälset kraaksumist. Selgitati välja, et kraaksumine tuleb korterist number neli. Läksin kohale ja rääkisin perenaisega läbi fonosüsteemi:

"Olen see ja see ning tahaks varest näha!"

"Kellele meie vares ette jäi ja kes kaebas?"

"See pole oluline, aga vares olevat vigastatud ja vajab ravi! Vastab see tõele?"

"Meil pole mingit varest! Ja kui olekski, siis see pole kellegi asi, keda me omas korteris peame!"

"Olge nüüd ja see on ikka väga loomakaitse liidu asi ja kas te teate, et ka seaduses on kirjas , et metsaelukaid ei tohi loodusest eraldada?"

"Te ajate mingit täielikku jama ning jätke meid ja meie vares rahule!"

Kui inimesele ei ole võimalik mõistust pähe panna, siis on riigi asi tagada seaduste täitmine ning ka abi metsloomadele-lindudele. See on otseselt Keskkonnainspektsiooni ülesanne ja nii me neile pöördumise järgmisel päeval saatsimegi. 

Täna on 17. mai ehk meie kaebuse edastamisest on möödas uhkelt üle kuu. Kas vares pääses arstile ja ta päästeti vabaks? Lugege seda ehedat stiilinäidet ja imestage kuidas Eesti riigis asjad tegelikult käivad!

06.04.2017 - Loomakaitse Liit käis kaebust kontrollimas, kuid sisse neid korterisse ei lastud ja varest ei näidatud. Algul eitati varese olemasolu, hiljem öeldi et ikka on.

07.04.2017 läks liidult KKI-le järgmine teade:

Lgp Keskkonnainspektsioon

Eestimaa Loomakaitse Liidule (ELL) laekus teade, mille kohaselt on Kotzebue 7 korter 14, Tallinnas vares puuris kinni. Teataja sõnul on tegemist varesega, kes kunagi hoovis elas ja oli viga saanud, kuid nüüd on juba kaua aega möödas ja ta kuulis et vares elab väikses puuris ja korteris on kolm kassi.

ELL vabatahtlikud käisid 06.04.2017 ka kõnealusel aadressil olukorda kontrollimas. Uksele tulnud isik algul eitas varese olemasolu, kuid hiljem tunnistas, et vares neil korteris siiski on ja küsis, keda see vares segab. Kui talle selgitati, et linnu koht on looduses ning tegemist on ebaseadusliku tegevusega, pani isik korteriukse kinni ja soovis head päeva.

Kuivõrd metslooma loodusest eemaldamine on antud juhul keelatud, palume Keskkonnainspektsioonil viivitamatult reageerida ning korraldada varese vabastamine ja loodusesse tagasilaskmine.

Tagasisidet oodates,
Piret Tees
Eestimaa Loomakaitse Liit

10.04.2017 edastas KKI meile teate, mille kohaselt palub KKI hoopis Keskkonnaametil asjaga tegeleda ja varese loodusesse tagasi viia, kuna vastavalt looduskaitseseaduse § 62, korraldab looma abitut olukorda põhjustavate asjaolude kõrvaldamist, abitusse olukorda sattunud või vigastatud looma loodusesse tagasiviimist ning vigastatud või haige looma elujõulisuse taastamist Keskkonnaamet. /teade manuses)

10.05.2017 läks teele meie pöördumine Keskkonnaametile.

Lgp Keskkonnaamet

Seoses manuses oleva KKI vastusega Kotzebue 7-14 Tallinn puuris peetava varesega palun teatada, kas Keskkonnaametil on õnnestunud vares kätte saada ning vabastada (sh kindlaks teha, kas varesel on vigastused, mis takistavad tal looduses elamist).

Tagasisidet oodates,
Piret Tees
Eestimaa Loomakaitse Liit


12.05.2017 vastas Keskkonnaamet järgmist:

Tere.

Teavitan Teid, et tagastame antud juhtumi Keskkonnainspektsioonile menetlemiseks. Vastav ametlik kiri on Keskkonnaametis menetlemisel ning jõuab Teieni uuel nädalal.

Lugupidamisega,
Teet Koitjärv
Nõunik (hädaolukorrad, Eesti-Soome koostöö)
Keskkonnaamet (KeA)

17.05.2017 teatas Keskkonnaamet meile täiendavalt järgmist (kiri manuses):

Austatud Piret Tees

Keskkonnaamet on saanud Keskkonnainspektsioonilt Teie poolt 07.04.2017 esitatud teate viitega, et tegemist on abitus seisundis oleva loomaga looduskaitseseaduse § 62 mõistes. 


Keskkonnaamet analüüsis antud juhtumit, mille tulemusena jõuti Keskkonnainspektsiooniga ühisele arusaamisele, et kuna tegemist on erakorteris oleva korteriomaniku või üürniku valduses oleva loomaga, siis kvalifitseerub kõnealune juhtum esmajoones siiski kodumaiste liikide loodusest eemaldamiseks looduskaitseseaduse § 58 mõistes. 

Selliste liikide isendeid tohib loodusest eemaldada vaid Keskkonnaameti loa alusel. Juhul kui on tegemist jahiulukiga, peab looma tehiskeskkonnas pidamise koht olema keskkonnaametis registreeritud. 

Kui aga tegemist on kaitsealuse liigi isendiga, siis on lubatud selle loodusest eemaldamine, pidamine ja kasvatamine vaid keskkonnaameti loa alusel. Kuna looduskaitseseaduse § 70 järgi teostab riiklikku järelevalvet looduskaitseseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle Keskkonnainspektsioon, siis tagastasime antud juhtumi Keskkonnainspektsioonile menetlemiseks.

Keskkonnaametil puudub õigus rakendada korrakaitseseaduse 3. jaotisest lähtuvaid riikliku järelevalve erimeetmeid (näiteks valdusesse sisenemine, valduse läbivaatus jm).

Ühtlasi oleme Keskkonnainspektsioonile kinnitanud, et Keskkonnaamet on valmis võtma looma oma hoole alla, kui selline vajadus järelevalvetoimingute tulemusena tekkima peaks.

Lugupidamisega,
Andres Onemar
peadirektor


KOKKUVÕTE

See jama on kestnud ametkondade vahel üle pooleteise kuu ja seni kuni nemad jagelevad, kes mida tegema peab, on vares endiselt seal kui ta muidugi üldse enam elus on! Äge värk! Eks ole?