11. juuni 2017

"Känguru lemmikloomaks? Miks ka mitte!"

Kliima soojeneb ja see tähendab vaid üht - looduses võib kohata aina uusi liike, kes enne vaid soojemas kliimas elasid. 

Känguruid õnneks veel metsa vahel vastu ei hüppa. Mõnes kodus aga juba küll. See on ka loomulik, sest kui ma tohin aafrikamaalt naise võtta, siis tohin ma otse loomulikult austraaliamaalt ka lemmiklooma võtta! Eks ole?

Täna üritasingi kängurulapse Jackiga sõprust teha, aga ta pidas targemaks eemale hoida ja ei aidanud siin loomakaitse töötõendi näitamine ega hea ning malbe näo ette manamine.

Põle hullu! Küll me veel jõuame semutseda! Ma olen kannatlik. Jack ka ja ega tõesti pea ju kohe esimese poole tunniga kallistama kukkuma nagu tänapäeval kombeks.