15. juuni 2017

Abiprokurör Duškina: „Aastatepikkune koera näljutamine pole looma julm kohtlemine!“

Olen kirjutanud varemgi ühest vaesest koerast Bimbost, kes kogu oma elu pidi olematus kuudis, lühikese keti otsas alatoidetuna piinlema. 

Tema peremehed jäid külarahvale oma hoolimatu suhtumisega loomadesse silma ja sealt talust on varemgi vähemalt üks koer ära päästetud. Tõttöelda tänu sellele perekonnale üldse kaksikõed Pille ja Piret loomakaitsjateks hakkasidki. Eesti loomakaitsele oli see kingitus kuid loomadele mitte, sest enamasti polnud neil kasu ei juriidilise hariduse saanud naistest ega ka deklaratiivsest Loomakaitseseadusest.


Pärast pikki näguriaastaid õnnestus Bimbo lõpuks päästa ja hoiukodusse toimetada. Väidetavalt tervisehädade ja vanuse tõttu alakaalus olnud koer hakkas loetud päevadega juurde võtma. Sellekohane tõend sai esitatud ka prokuratuurile. Kasu sellest polnud ja abiprokurör Duškina arust oli igati õige, et pollarid selle koeralooga tegeleda ei viitsinud.

Kaebasime Riigiprokuratuuri ja seal majas oldi meitega ühte meelt. Paraku Duškinat ei murdnud ka Riigiprokuratuuri seisukoht ja ta ajab oma jonni edasi. Teen kiirkokkuvõtte:

„ Nii, Bimbo case. Mäletavasti saatis Riigiprokuratuur meie kaebuse uuesti lahendamiseks Ringkonnaprokuratuuri, sest senine aur oli teatavasti läinud arutelule ELL kaebeõiguse üle - Bimbo väärkohtlemise küsimus ise jäi paraku tahaplaanile! Kui Riigiprokuratuur jõudis arusaamale, et ELL on siiski kannatanu, siis pidi Ringkonnaprokuratuur asja vaatama ka selle külje alt, kas Bimbot on julmalt koheldud või mitte - seega liikusime teosammul!

Kuid nüüd ikkagi Bimbo juurde tagasi, kes ongi ju tegelikult asja tuum ja põhiteema. Nüüd siis lõpuks hindaski ringkonnaprokuratuur, täpsemalt abiprokurör Natalia Duškina asja sisuliselt ja üllatuseks jõudis sarnaselt politseiga väga kummalistele seisukohtadele. Mida proua Duškina siis arvab? Toon olulisema välja ja säästan teid sadade meetrite pikkuse täiesti mõttetu juriidilise pasa lugemisest.


„Prokuratuuri esitatud materjalidest nähtub, et T. D ja K. D rikkusid koera Bimbo pidamise nõuet: koer oli alatoidetud ning samuti ei taganud isikud aastaringselt väljas viibivale koerale nõuetele vastavat varjualust ning liikumisvajadust, mille tulemuselt oli loomale tekitatud füüsilisi kannatusi, seega T. D ja K. D on pannud toime looma suhtes lubamatu teo, s.o LoKS §-s 66-2 järgi kvalifitseeritava teo. 

Samas ei saa nõustuda kaebuse esitajate väitega, et antud tegu oli toime pandud julmal viisil (KarS §-s 264 lg 1 p 3), kuivõrd julm viis väljendab süüdlase põhimõttelist ja erilist hoolimatust looma tervise ja heaolu vastu. Julmaks hinnatavate asjaolude suhtes peab süüdlasel olema tahtlus, kusjuures piisab kaudsest tahtlusest. Looma piinamine ja talle kannatuste tekitamine seejuures ei pea olema süüdlase eesmärk, piisab, kui ta peab looma kannatusi võimalikuks ja möönab seda.

Kaebusest ei nähtu nagu oleks T. D ja K. D olnud tahtlus eelnimetatud asjaolu suhtes. T. D ja K. D hoolitsesid looma eest enda võimaluste piires. Kuivõrd Bimbo näol on tegemist eaka koeraga, kes elab välistingimustes oleks tema täieliku hoolsuseta jätmise korral T. D ja K. D poolt, olnud koer oluliselt halvemas tervislikus seisundis, kui ta tegelikult antud juhul oli. 

21.03.17 veterinaararst U. Mäsikäpp poolt väljastatud tõendist nähtub, et koer Bimbo on (välja arvatud alatoitumist arvestades) terve, temal puuduvad teised haigused, välised vigastused ning vereanalüüsid on normis (s.h. puudub aneemia ja põletik), mis arvestades koera vanust - 17 aastat (sündinud 2000) - ja asjaolu, et ta elab välistingimustes, viitab sellele, et T. D ja K. D pidasid looma ülal vastavalt oma oskustele ja finantsvõimetele. Kaebuse materjalidest nähtub, et T. Domberg seletas ELL esindajatele, et nad on teinud kõik endast oleneva ja rohkemat nad koerale pakkuda ei suuda, sel põhjusel nad nõustusid ka koera üle andma ELL esindajatele. Seega T. D ja K. D tegutsesid viisil, mis nende arusaamise kohaselt tagas koerale vajaliku hoole, nende eesmärgiks ei olnud toime panna looma suhtes lubamatut tegu julmal viisil, ka ei pidanud nad seda võimalikuks ega möönnud.

Ülaltoodust tulenevalt, asub abiprokurör seisukohale, et T. D ja K. D tegevuses ei ilmne KarS § 264 lg 1 p 3 tunnuseid, kuid ilmnevad väärteo tunnused LoKS § 661; § 662 järgi. 
Juhindudes KrMS § 207 lg-test 4 ja 5, abiprokurör määras:

Jätta rahuldamata kaebus, mille esitas Eestimaa Loomakaitse Liit.

  • Määruse koopia saata Eestimaa Loomakaitse Liidu seaduslikele esindajatele 
  • Kaebuse materjalid edastada Ida-Harju Politseijaoskonda 
  • Määrusele on kannatanul õigus vastavalt KrMS § 207 lõikele 2 edasi kaevata kümne päeva jooksul Riigiprokuratuuri asukohaga Wismari 7, 15188 Tallinn alates päevast, mil isik sai käesoleva määruse koopia
Ohh õudust, kui selline signaal tuleb avaliku huvi ja õiguskindluse eest seisvast ametiasutusest, mis esindab riiki ja riigi seisukohti. ........!!!  

Et siis tahtluse välistamise ja kriminaalmenetluse algatamata jätmise põhjendusena on Duškina arvates käsitletavad asjaolud, et koer oli eakas (?), terve?! ja omanike arusaama, oskusi ja finantsvõimekust arvestades oli tehtud kõik neist olenev?!

Hmmmmm, et nagu koerale kuuti kuiva aseme või põhja panemine nõuab mingeid erilisi arusaamasid-oskusi ja muidugi toit!!! Selle peale ei tule ise ka ju, et koer iga päev süüa tahab, mis me siis toidu ette andmise oskustest veel eeldame!

Hinnates koera terveks(?) kirjutab Duškina küll sulgudes, et "va alatoitumust arvestades", kuid sisuliselt sellega ju ei arvesta..... Ja nagu omanike väidetav arusaam-oskused (ilmselt mõtles prokurör siis arusaama-oskusi, et tehtud parim, mis suudeti) välistab teos tahtluse puudumise....

Ja see, et omanikud ise koera vanaduse taha pugesid ja lisasid, et ei ta enam toidust hooli, siis on täiesti nõme, et prokuratuur seda omakorda heaks kiidab ja samale põhjendusele tugineb! Aga, kui tuvastataksegi mõni alatoidetud suremas loom, siis tema arusaamu, võimekust ja parimaid oskusi arvestades kriminaalmenetlust ilmselt ei algatatagi siin riigis enam mitte kunagi! Aamen

See lause on ka muidugi tase: "Kuivõrd Bimbo näol on tegemist eaka koeraga, kes elab välistingimustes, oleks tema täieliku hoolsuseta jätmise korral T. D ja K. D poolt, olnud koer oluliselt halvemas tervislikus seisundis, kui ta tegelikult antud juhul oli!"

See on ka hea: "Seega T. D ja K. D tegutsesid viisil, mis nende arusaamise kohaselt tagas koerale vajaliku hoole, nende eesmärgiks ei olnud toime panna looma suhtes lubamatut tegu julmal viisil, ka ei pidanud nad seda võimalikuks ega möönnud." Mnjah .....

Tahtluse puhul peab teatavasti süüteo toimepanija pidama võimalikuks ja möönma, et süüteokooseisule vastav tagajärg saabub - kindlasti ei tulnud Bimbo eelmised omanikud selle pealegi, et Bimbo kannatab või üldse midagi tunneb - mis sest et ta nende oma silme all hääbus ja ligase külma märja muda sees istus ööpäevaringselt.... 

Kurat, mida ma jahun, pildid räägivad ju enda eest! Muidugi eraldi teema on see, et reaalselt midagi asjas uuritud ju ei ole, menetlust ei ole veel agatatudki ja vägisi punnitakse põhjendusi, et mitte algatada ka - kus kohast ta pere finatsvõimekuse andmed, arusaamad ja oskused võttis - ma ei tea ....ajuvabadus kuubis!

Ma absoluutselt ei imesta, et taolised lood on ajanud teatud inimesi nii närvi, et nad on lubanud kohtumõistmise ja looma aitamise enda kätte võtta, sest seaduslikult ju abi ei saa. Selle eest olen ma ka varem hoiatanud, sest „ükskord prahvatab vimm, mis kogunend salaja!“

Meie loomakaitse liidus aga vimma ei kogu ja pöördusime lolli järjekindlusega taas Riigiprokuratuuri poole nagu seadus ette näeb. Eks näis kui kaua võib ühe üsnagi selge looga venitada ja maksumaksja raha tuulde loopida? Annaks jumal, et Natalja Duškina ei hakkaks tulevikus uurima Teise ilmasõja ajal natside poolt korda saadetud kuritegusid, sest ta mõistaks ju kõik eesotsas Hitleriga ilmselt õigeks.

„Fašistidel puudus tahtlus neid inimesi tappa ja piinata! Noh andsid liiga vähe süüa ja elasid niisketes barakkides need vangid, aga see oli natside ettekujutus vangistusest ja nad andsid parima oma võimaluste piires! Ja ärge palun tulge manipuleerima kuklas olnud kuuliauguga. Auk oli peas küll, aga vaatamata sellele oli inimese tervis ju laias laastus täitsa korras! Seega fašistide süüdimõistmine ja hukkamine olid liiast ja ma palun nad postuumselt õigeks mõista. “

Jawohl frau Duškina! Muide, kui keegi tunneb provva Duškinat isiklikult, siis andke mulle palun teada kas „Aasta loomavihkaja 2017“ nominendil enesel ka lemmikloomi on? Kui on, siis tuleks Veterinaar- ja Toiduametil kiiresti reageerida, sest antud proua väärastunud ettekujutus loomade healoust ja pidamistingimustest annab alust arvata, et ta enda kodus tatsavad kondiklõbina saatel ringi vaid näljutatud koerte ja kiisude riismed!