4. juuni 2017

"Eesti ühiskonnavaenlane nr.1 - KASS!"

Homme toimub ühes pealinna ametis ümarlaud, kus siis otsitakse kassidega seotud probleemidele lahendusi. 

Probleemitõstatuse toonist a la "meie arutelu keskendub inimeste kaitsmisele koduloomade eest ja ühiskonna enamus ei pea taluma kassipidajate ignorantset suhtumist ning korrakaitseorganitel on aeg otsida võimalusi seadusega kitsendada kasside „vabalt“ pidamise õigusi, räägib juba enese eest. Ümarlauale on kutsutud palju tegelasi ja nende seas ka loomakaitse liidu inimesed. 

Väljavõte meile saadetud kirjast:


"T
avapärane on kassiomanike käitumine Tallinna asumite eramajade piirkonnas, et kass lastakse vabalt õue ja loom toimetab nii nagu tahab võõral maatükil, võõral vallasvaral või mujal. Loomakaitse organisatsioonid rõhutavad loomade kaitsmise vajadust. 

Meie kokkusaamise arutelu keskendub aga inimeste kaitsmisele koduloomade eest. Iga ühiskonna liikme omand ja vara on puutumatu. Korrakaitseorganid rõhutavad, et igaüks peab ka ise oma vara kaitsma. Vara omanik saab vara kaitsta inimeste eest, aga mitte loomade poolt tekitatud kahju eest. 

Kui kassipidaja laseb looma vabalt hulkuma ja kass leiab sobiva koha pikutamiseks lapsekärus õue jäetud magava lapse kaisus või pargitud sõiduki soojal mootorikapotil, ei näe kassipidajad sellisel loomakäitumisel probleemi olevat. 

Kui aga kass kriibib ära auto kapoti, urineerib sõiduki tuulutusavadesse, teeb poriseks lapsekärud või –vankrid, tekitab allergiaid inimestel, on vastuseta küsimus: kuidas kutsuda korrale loomapidaja?

Tänane õigusruum annab munitsipaalpolitseile õiguse kahju tekitajat väärteo korras vastutusele võtta, kui kassi pidamine häirib või ohustab teisi loomi või inimesi ja kassi pidamisega tekitatakse kolmandatele isikutele kahju. Iseküsimus on see, et kuidas tuvastada neid kassi omanikke kelle loom on kahju tekitanud ja kuidas peaks kahju kannataja käituma? Kuidas ja mil viisil saab vara omanik oma vara kaitsta? Kuidas on kahju saajal võimalik tuvastada looma omanikku? Kas kindlustus hüvitaks tekitatud kahju? 

Küsimusi on praegusel hetkel rohkem, kui vastuseid. Leiame, et ühiskonna enamus ei pea taluma kassipidajate ignorantset suhtumist ja korrakitseorganitel on aeg otsida võimalusi seadusega kitsendada kasside „vabalt“ pidamise õigust?"

Igatahes suur kassitapp läheb lahti! Mul on oma seisukoht olemas ja kui käsi väga haiget ei tee, siis lähen seda ka homme linnasakstega jagama. 

Mida teie arvate? Kas "ühiskonna enamus" on sunnitud taluma kassipidajate terrorit või on asjad vastupidi ja loomavihkajad teevad hoopis kassiomanike elu põrguks?