13 aprill 2017

"Tubli töö! Kasepää vald toimetas näljutatud ja nõrkenud koera varjupaika ühe päeva jooksul!"

Kui enamasti vingerdavad omavalitsustegelased nagu maod ja otsivad vabandusi, et mitte loomadega seotud kulusid katta, siis järgmine lugu on hoopis ristivastupidine - Eestimaa Loomakaitse Liidu kirjale reageeriti juba järgmisel päeval ja hoolimatult omanikult ära võetud koer toimetati varjupaika.

See on imetlusväärne, sest taolist operatiivsust pole ma kümne loomakaitsja aasta jooksul veel näinud! Müts maha ja sügav kummardus Teie ees Kasepää vallavalitsus! 

Nüüd aga igavavõitu kantseliiti ehk ametlikku kirjavahetust, millega meie juristid igapäevaselt tegelevad.

Lõuna Prefektuur
louna@politsei.ee
Jõgevamaa veterinaarkeskus
arbo.kepp@vet.agri.ee
info.jogeva@vet.agri.ee
Kasepää vald
jyri@kasepaa.ee
info@kasepaa.ee

AVALDUS KRIMINAALMENETLUSE ALGATAMISEKS SEOSES KOERA VÄÄRKOHTLEMISEGA JÕGEVAMAAL KASEPÄÄ VALLAS NING KOERA OMANIKULT ÄRAVÕTMISEKS JA VARJUPAIKA TOIMETAMISEKS

Eestimaa Loomakaitse Liidule (ELL) teatati, et Jõgevamaal Kasepää vallas Raja külas Kalda tn XXX peetakse koera, keda on pika aja jooksul peetud nõuetele mittevastavates tingimustes (omaniku nimi Ervin). Koerale ei anta piisavalt süüa, mistõttu on ta tugevas alakaalus (luud on nähtavad, fotod koerast lisatud käesolevale avaldusele). Koera peetakse lühikese keti otsas ning tema liikumisruum on porine, ümberringi väljaheidete hais. Ka puudub koeral pidevalt ees joogivesi. Koer seisab vaevu jalgadel ning vajab kohest ravi ja kohast hoolt (ELL praktikas kosus samas seisundis 17-aastane koer juba kahe nädalaga 5 kilo võrra).

Loomakaitseseaduse (LoKS) § 4 lg 1 kohaselt on looma suhtes lubamatu tegu looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu, nagu looma sundimine talle üle jõu käivatele pingutustele, loomavõitluse korraldamine, looma hülgamine või abitusse seisundisse jätmine, loomale kannatusi põhjustav aretustegevus ja muu sarnaste tagajärgedega tegu, mis ei ole tingitud looma ravimisest, muust veterinaarsest menetlusest ega hädaolukorrast. Karistusseadustiku § 264 võimaldab loomapidajat looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest vastutusele võtta ka kriminaalkorras, sealhulgas kui lubamatu tegu on toime pandud julmal viisil ja/või avalikus kohas. ELL hinnangul on koera eeltoodud tingimustes pidamine ning näljutamine ilmselgelt looma julm kohtlemine KarS § 264 mõttes.

Eeltoodu alusel palub ELL politseil algatada KarS § 264 alusel kriminaalmenetluse koera omaniku vastutusele võtmiseks. Arvestades, et koera jätmine omanikule on ilmselgelt ohuks koera elule ja tervisele, palub ELL järelevalveasutustel kohaldada loomakaitseseaduse §-i 64 ning võtta koera koostöös kohaliku omavalitsusega omanikult ära ning toimetada varjupaika, kus tuleb talle koheselt tagada kohane toitmine ja vajalik ravi.

ELL ootab seisukohta käesoleva avalduse osas ning informatsiooni ja tagasisidet antud juhtumi menetluse käigu kohta e-posti aadressile piret@loomakaitse.eu.

Lugupidamisega,
/allkirjastatud digitaalselt/


Ja juba järgmisel päeval saabus Kasepää vallast vastus:

Eestimaa Loomakaitse Liit                                        Teie 10.04.2017
piret@loomakaitse.eu                                                 Meie 11.04.2017
Jõgevamaa Veterinaarkeskus
arbo.kepp@vet.agri.ee

Vastuseks Eestimaa Loomakaitse Liidu 10.04.2017 avaldusele kriminaalmenetluse algatamiseks seoses koera väärkohtlemisega Jõgevamaal Kasepää vallas ning koera omanikult äravõtmiseks ja varjupaika toimetamiseks teatame, et koer majapidamisest aadressil Kalda XXX, Raja küla, Kasepää vald, Jõgevamaa, on toimetatud 11.aprillil 2017 Tartu Koduta Loomade Varjupaika.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/


Vat niimoodi peaksidki asjad ühes arenenud Euroopa riigis käima ja võtke eeskuju teised omavalitsused, mitte ärge vinguge nagu sead aia vahel kui jutuks tuleb ühe või teise looma varjupaika toimetamine!

Kas kriminaalmenetlus koeranäljutaja suhtes algatakse? Ei tea, sest politseilt ja Veterinaar- ja Toiduametilt pole me veel vastuseid saanud. Aga küll need ükspäev tulevad ja siis ma kannan ka teile head lugejad need kohusetruult ette.

Braavo, Kasepää vallavalitsus! Mina tänan! Siiralt!