26 aprill 2017

"Deegud unarusse jätnud naine sai trahvi"

Teatis väärteomenetluse lahendist 

Anname teada, et Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Paide politseijaoskonnas (Paide, Tallinna 12) on 13.04.2017.a alustatud väärteomenetlus nr 2510,17,000XXX loomakaitseseaduse § 66 ¹ lg 1 alusel, milles juhtum, et ajavahemikul 06.03.2017-09.03.2017 jättis Tiia XXX oma endisesse elukohta lukustatud tuppa talle kuuluvad 4 deegut, loomad jäid sobiva hoolduseta, loomadel puudus piisav söök ja jook. 

Tiia XXX pani toime loomapidamisnõuete rikkumise. 13.04.2017 andis käesolevas juhtumis tunnistajana ütlusi XX XX. 25.04.2017 tunnistas menetlusaluse isikuna Tiia XXX oma süüd ja koostati kiirmenetlusotsus ja määrati rahatrahv.

Väärteomenetluse lahendi otsustuse 2510,17,000XXX peale on Teil õigus esitada kaebus 15 päeva jooksul alates käesoleva teatise kättesaamisest kohtuvälise menetleja juhile (Politsei- ja Piirivalveamet, Pärnu mnt 139, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond) VTMS § 76 sätestatud korras. 

Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt)

Esmapilgul lihtne lugu ei pruugigi aga nii lihtne olla, sest tegemist on olukorraga, kus loomad jälle tänu sassiläinud inimsuhetele kannatasid. Tiia näol on tegemist kellegi Aivo XXX elukaaslasega, kes hiljaaegu vägivallatseva mehe vastu pollarisse avalduse tegi. Mees mõisteti kohtus süüdi ja peab kinnimajja minema, aga kuni teatava kuupäevani tuleb neil siis kuidagi ühe katuse all hakkama saada.

Perevägivallast rääkides olen ma tänu isiklikule kogemusele üsna skeptiline, et kas ikka iga kord oli lööma või tuli lihtsalt märatsevat "sündinud ilmsüüta ohvrit" kinni hoida. Antud juhul vast kahtlust siiski pole, sest selle vennikese käest olla ka eelmised elukaaslased tappa saanud. Vähemalt mulle helistasid nii praegune kui ka eelmine naiska ja jutt oli esmapilgul üsna uskumatu - ahistamine, pealtkuulamine, salvestamine, jälitamine, vägivald ..... Lisaks tean ma veidike ka vennikese üleelmisest suhtest ja toimetamistest. Tont on ikka pesuehtne psühhopaat ja vaevalt, et naised kurba lugulaulu üksikasjad kokku leppisid!

Ja nii nad siis elasid. Kas naine oli sunnitud kodunt lahkuma tänu psühhoterrorile, hirmule või laskis ta lihtsalt niisama jalga, ma ei tea. No igatahes ta oma toaukse lukku keeras ja deegud sinna saatuse hoolde jättis. Mees tõi loomad välja ja andis ka Loomakaitse Liidule asjast teada. Meie tegime mõistagi politseisse avalduse ja sedapuhku lõppes asi siis rahatrahviga. Kas õiglus võitis või mitte? Tont seda teab, aga meie eesmärk on eelkõige loomade eest seista ning seda me ka tegime, sest loomad olid hädas ja hukule määratud .....