30. jaanuar 2017

"Keskkonnainspektsioon rikkumist ei tuvastanud"

Nuh-jah, nii palju kui mina tean, siis peab püünisel ka jahimehe kontakt olema. Seda esiteks. Lisaks on taoline jahipidamisviis lubatud looma "koheselt surmava rauaga".

Antud juhul jalutas aga edukalt tapetud ehk "surnud loom" pärast raudadest vabastamist õnnelikult metsa tagasi. Midagi on mäda, aga inspektsiooni vastus loomakaitse liidule oli igatahes järgmine:


"Edastasite Keskkonnainspektsioonile teate, mille kohaselt avastas Jekaterina XXX Ida-Virumaal jahipidamiseks keelatud püünise ning palute algatada juhtumi uurimiseks ja kirjeldatud jahipidamist korraldavate isikute vastutusele võtmiseks väärteomenetluse ning kui tegevusel esinevad kuriteo tunnused kriminaalmenetluse.


Seoses antud juhtumiga teatame Teile, et 25.01.2017 esitas Keskkonnainspektsioonile sarnase päringu ajalehe Põhjarannik ajakirjanik. Keskkonnainspektsiooni Ida-Virumaa büroo alustas asjaolude selgitamiseks riikliku järelevalve menetluse, mille käigus selgus, et Ida-Virumaal Ontika jahipiirkonnas asuvasse metsa oli paigaldatud puu külge kast, mille sees oli kohesurmav conibear–tüüpi raud.

Jahieeskirja § 4 lg 7 kohaselt on metsnugisele jahipidamine lubatud püünisrauaga puult või ehitisest 1. oktoobrist 31. märtsini. Tegemist oli täiesti seadusliku püünisega, mille oli asetanud sinna antud jahipiirkonnas jahipidamisõigust omav isik.

Vastavalt väärteomenetluse seadustiku § 29 lg 1 p 1 sättele väärteomenetlust ei alustata, kui teos puuduvad väärteo tunnused.

Täiendavalt lisame, et antud juhtumi kohta on ilmunud ajalehes Põhjarannik nr 18 (26.01.2017) ja 19 (27.01.2017) kaks artiklit."