28 jaanuar 2022

Õiglust ka loomadele! Koer Barti tapmiskatse tõi kaasa kriminaaluurimise

“24.01.2022 Rapla mk., Kohila vallas Aespas Vladislav XXX ja koera vahel toimunud juhtumi osas on alustatud 28.01.2022 Kesk-Eesti politseijaoskonna Rapla menetlusgrupi poolt kriminaalmenetlus KarS § 264 lg 1 p 3 järgi. 

Palume asitõendina alles hoida Teie valduses olev pikk nuga ja muud juhtumit tõendavad dokumendid, et kokku leppida asitõendite meile üleandmine,” Loomapäästegrupile täna saabunud kiri tõestab, et ka politsei võtab asja täie tõsidusega ja Barti tapmiskatsele ei vaadata läbi sõrmede.

Edasi klikka juba SIIA