04 september 2017

"Karuemme tapmine tõi kaasa uurimise!"

"Lgp Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaministeerium

Eestimaa Loomakaitse Liidule on teatatud, et Lääne-Virumaal Võle metsas lasi jahimees maha karuema ning selle tulemusel jäid orvuks kaks kevadel sündinud karupoega. 


Liidu poole pöördunud kodanikud on meeleheitel ning paluvad karupoegi aidata.

Looduskaitseseaduse § 62 lg 1 kohaselt ooma abitut olukorda põhjustavate asjaolude kõrvaldamist ning abitusse olukorda sattunud või vigastatud looma vedu ning loodusesse tagasiviimist korraldab Päästeamet või Keskkonnaamet. Sama paragrahvi lg 2 kohaselt korraldab Keskkonnaamet ka vigase või haige looma elujõulisuse taastamist.

Loomakaitseseaduse § 4 lg 1 kohaselt on looma suhtes lubamatu tegu looma hukkumist, vigastamist või talle valuja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu, nagu looma sundimine talle üle jõu käivatele pingutustele, loomavõitluse korraldamine, looma hülgamine või abitusse seisundisse jätmine, loomale kannatusi põhjustav aretustegevus ja muu sarnaste tagajärgedega tegu, mis ei ole tingitud looma ravimisest, muust veterinaarsest menetlusest ega hädaolukorrast, välja arvatud käesoleva seaduse § 10 lõikes 1 nimetatud juhud ja käesoleva seaduse nõuetele vastavad loomkatsed.

Eeltoodust tulenevalt palub Eestimaa Loomakaitse Liit viivitamatult Keskkonnainspektsioonil, Keskkonaametil ja Keskkonnaministeeriumil antud juhtumile reageerida ning korraldada karupoegade abitu olukorra kõrvaldamine (nende abitusse seisundisse jätmine on kehtiva õiguse kohaselt lubamatu). 


Samuti palume võtta karupoegade ema maha lasknud jahimehe vastustusele, kuna jahieeskirja kohaselt ei ole poegadega emakarule jahi pidamine lubatav (jahieeskiri § 5 lg 1)."

Tundub, et meie pöördumisest oli kasu, aga sellest saate lugeda juba sellel lingil klikates.

FOTO: Maaleht