03 oktoober 2018

„Loomapäästegrupp loeb loomasõbrad üle ja kogub ravifondi annetusi“

Aeg on sealmaal, et Loomapäästegrupp tuleb välja oma esimese kampaaniaga. Midagi pole teha, sest häda ajab härja kaevu ehk vigastatud elukate raviarved kasvavad väga üle pea. Eile ja täna olid kehvad päevad - 3 surnud looma - koer, kass ja jänes. Kaks viimast autolt paugu saanud.

Vastik on see loomapäästja hobi ikka teinekord küll. Aga nüüd siis meie homne pressiteade. Selle blogi lugejad saavad seda mõistagi juba täna kaeda. Helistage ja annetage, summa pole ju suur ning meie jookseme oma võimete piiril ning toimetame abivajavad sulelised ja karvased doktori manu. Mina tänan!Loomapäästegrupp MTÜ alustab tänasel „Ülemaailmsel loomade päeval“ kampaaniat ja kutsub häid inimesi helistama annetusnumbrile 900 23 23. Kõne hind on 10.- eurot ja igal inimesel palutakse helistada ainult üks kord. Arvesse võetakse 4.oktoobrist kuni kuni 4.novembri südaööni tehtud kõned.


Loenduse tulemus ja kogunenud annetussumma tehakse teatavaks 10.novembril. Loomapäästegrupp annab välja ka eriauhinna ühele õnnelikule annetajale, milleks on täiesti unikaalse kujundusega loomasõbra T-särk, mida valmistatakse ainult üks eksemplar. Loosimisel osalevad ka selles ajavahemikus ühingu arveldusarvele EE437700771003183318 annetuse teinud inimesed.

"Kampaania eesmärk on välja selgitada kui palju meil on taolisi empaatiavõimelisi inimesi, kes loomadele kaasa tunnevad ja loomulikult koguda annetusi, sest täna me suudame aidata vaid murdosa abivajatest loomadest ja lindudest?", ütles Loomapäästegrupi vabatahtliku töö peakoordinaator Katrin Lehtveer. "Me tahame mõelda ja loodame, et häid inimesi on rohkem kui halbu, aga vaadates hädasolevate loomade hulka, siis meie vabatahtlikel taoliseks optimismiks küll põhjust pole."

“Loomapäästegrupp” on täna kõige kiiremini liikmeskonda kasvatav rahvaliikumine loomakaitse valdkonnas. Ühingu tuumiku moodustavad Eestimaa Loomakaitse Liidust lahkunud piirkonnajuhid, kelle hinnangul on vältimatut abi vajavate loomade päästmisele keskendunud organisatsioon iseseisva ja sõltumatuna palju tegusam ja operatiivsem. Loomade otsene päästmine ja ravi tagamine on vabatahtlik tegevus ja keegi grupi liikmetest selle eest palka ei saa.

Eestis vastavat loomade ravifondi pole ja see jätab sajad haiged ja vigastatud loomad-linnud raviraha puudusel piinlema. Eesti teedel hukkub ja vigastub iga päev kümneid teiste liikide esindajaid ning nende ainuke lootus on annetajate kaastunne ja empaatiavõime. Loomapäästegrupp MTÜ asutaja ja juhi Heiki Valneri sõnul on ühingul võimekus vähemalt linnades juba üsna kiiresti sündmuskohale jõuda, aga sellel kõigel pole vähimatki tähtsust kui nad ei suuda raviarvete eest tasuda. 


Tänane karm reaalsus on see, et vigastatud looma aitama läinud Päästeameti või Keskkonnaameti spetsialistid toimetavad ohvri lihtsalt inimeste vaateväljast kuskile mujale surema. Loomapäästegrupp ja Päästeamet on alustanud läbirääkimisi taolise julma ja ebanormaalse olukorra lõpetamiseks. Loodetavasti jõuatakse lepinguni, mille kohaselt antakse ravi vajavad loomad-linnud tulevikus vabatahtlikele üle või hakkavad ühingu aktivistid hoopis ise taolistele väljakutsetele reageerima. Paraku kannatanute arvu märkimisväärne kasv kutsub raviarvete eest tasumisega seotud probleemid veelgi teravamalt esile. Loomapäästegrupp tänab kõiki annetajaid, sest ilma teie toetuseta poleks ühegi linnu ega looma päästmine võimalik.

Loomapäästegrupp 4.10.2018 seisuga:


*Reageerimisüksus - 124 inimest
*Koeraabiüksus - 88
*Kassiabiüksus - 46
*Hobuabiüksus - 23
*Hoiukodude üksus - 79
*Juristid - 8
«LOOMAPÄÄSTEGRUPP проводит подсчёт любителей животных и ведёт сбор пожертвований для фонда лечения животных!»

Сегодня,в день защиты животных,организация Loomapäästegrupp объявляет кампанию, в которой призывает всех небезразличных к животным людей сделать звонок на номер для пожертвований 900 23 23. Стоимость одного звонка 10 евро и каждого человека просят позвонить только один раз.

Подсчёт будет производиться на основании звонков,сделанных в период с 4.10 по 4.11
Результат будет объявлен 10 ноября. Одному счастливчику в качестве приза достанется футболка от Loomapäästegrupp,сделанная в единственном экземпляре!

"Цель этой компании,выяснить,сколько же у нас добродушных и отзывчивых любителей животных?,»сказала главный координатор группы добровольцев Loomapäästegrupp Катрин Лехтвеер. “Мы привыкли думать и надеемся на то,что хороших людей больше,но смотря на то количество,нуждающихся в помощи животных,у наших волонтёров причин для радости маловато.”


На сегодняшний день организация Loomapäästegrupp,является самым быстрорастущим по количеству добровольцев, движением в сфере защиты животных.
Ядром нашей организации являются бывшие руководители различных регионов Эстонского Союза Защиты Животных,недавно покинувшие эту организацию,по их мнению самостоятельная и независящая организация,которая направлена конкретно на оказание неотложной помощи животным,будет являться более продуктивной и оперативной.


Так как в Эстонии нету как такового фонда на лечение животных,сотни искалеченных птиц и животных страдают и не получают должной помощи за неимением нужных денежных средств.На дорогах Эстонии каждый день гибнут и колечатся десятки лесных животных и представители других сообществ,и единственной их надеждой являются пожертвования сочувствующих им людей.

По словам основателя и главы Loomapäästegrupp Хейки Валнера, организация Loomapäästegrupp может добраться до нуждающегося в неотложной помощи животного за очень короткий промежуток времени,но это всё бесполезно если у нас нету возможности оплачивать счета за лечение. Ни один из членов группы,занимающийся спасением или лечением животного,не получает за это деньги! Мы все,так сказать,добровольцы!

К сожалению сегодняшняя реальность такова,что приехавшие по вызову спасатели или специалисты по защите окружающей среды,уберут животное «с глаз долой» и оставят умирать подальше от людей. И для того чтобы разрешить эту ненормальную ситуацию,организация Loomapäästegrupp начала переговоры со спасателями ( Päästeamet ),очень надеемся что дело дойдёт до заключения договора,на основании которого спасатели будут передавать нам раненых птиц и животных,нуждающихся в помощи и лечении. К сожалению постоянно увеличивающееся число страдающих животных,заставляет нас снова и снова обращаться за помощью к людям,потому что наше государство к сожалению « не в состоянии помогать животным»!

На данный момент в состав Loomapäästegrupp входят:

Группа быстрого реагирования - 124 человека
Группа помощи собакам - 88 человек
Группа помощи кошкам - 46 человек
Группа помощи лошадям - 23 человека
Группа передержек - 79 человек
Группа юристов - 8 человек

ПУСТЬ МЫ НЕ СМОЖЕМ СПАСТИ ВСЕХ,КОГО БЫ НАМ ХОТЕЛОСЬ. НО МЫ СПАСЁМ НАМНОГО БОЛЬШЕ,ЧЕМ ТЕ,КТО ДАЖЕ НЕ ПЫТАЕТСЯ...