30. august 2017

"Üleliigsed elusloomad-linnud prügikasti! Kas nii ongi Eestis kombeks?"

Alles see oli kui Loo aleviku haudejaamast leiti koos surnud liigikaaslastega ka elusaid tibusid. Ei midagi uut ja nii on need asjad väidetvalt juba nõuka-ajast saati käinud.

Lärm oli suur, pollarid alustasid liidu avalduse põhjal kriminaalmenetlust ja küllap kojamees Ahti või Toivo ka mingi karistuse saab. Suured bossid ei tea mõistagi midagi ja tõenäoliselt tulevikus tagatakse, et "kõrvalised inimesed" enam prügikastideni ei pääse. Lihtne - pole nägijaid, pole tegijaid ja kui laipu pole, siis pole ka kuritegu sooritatud.

Järjekordne elushing, sedapuhku küll koer tuli ilmavalgele aga Narvas, Tiimani tänaval elumajade vahel asuvast prügikastis. Vaesekese käpad olid kinni seotud ja nii ta seal oma kurba saatust vaikides ja kannatades ootas. Vähemalt nii sotsiaalmeedias väideti ja me reageerime koheselt ka taolistele juhtumitele.


Õnneks seda koerakest prügimasina press laiaks ei litsunud ning ta päästis üks härrasmees. Mis kuradi inimesed küll meie seas elavad, kes suudavad niimoodi elusloomadega käituda?

Eestimaa Loomakaitse Liit tegi mõistagi taas politseisse avalduse kriminaalmenetluse algatamiseks. Veidi ametlikku juriidikat ka. 


Loomakaitseseaduse (LoKS) § 4 lg 1 kohaselt on looma suhtes lubamatu tegu looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu, nagu looma sundimine talle üle jõu käivatele pingutustele, loomavõitluse korraldamine, looma hülgamine või abitusse seisundisse jätmine, loomale kannatusi põhjustav aretustegevus ja muu sarnaste tagajärgedega tegu, mis ei ole tingitud looma ravimisest, muust veterinaarsest menetlusest ega hädaolukorrast.

Karistusseadustiku § 264 võimaldab loomapidajat looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest vastutusele võtta ka kriminaalkorras, sealhulgas kui lubamatu tegu on toime pandud julmal viisil ja/või avalikus kohas.

ELL hinnangul on koera sellisel moel hülgamine ja abitusse olukorda jätmine kahtlemata looma suhtes lubamatu teo toimepanemine julmal viisil. Et koer avastati kortermajade kõrvalt prügikonteinerist, siis on tegu pandud toime avalikus kohas, mis tähendab, et alus kriminaalmenetluse algatamiseks on kahtlemata olemas sõltumata teo toimepanemise viisile antavast hinnangust.

Eeltoodu alusel palub ELL politseil algatada KarS § 264 alusel kriminaalmenetluse käesolevas avalduses märgitud asjaolude kindlaks tegemiseks, looma hülgaja tuvastamiseks ning vastutusele võtmiseks.