31 detsember 2016

"Vincenti-nimeline suksu tõi riigiametnikule loomavihkaja tiitli!"

Kirjutasin sellest Pärnumaa vaesest hobusest aasta alul õige mitmel korral ja ei hakka ennast taas ennast kordama. Siinjuures suurimad tänud Amy'le, kes uhke Vincenti terveks ravis ja jalule aitas. Ja nüüd siis meie tänase pressiteate juurde, mille juba paari tunni pärast välja saadame:

„2016 aasta loomavihkaja on Pärnumaa veterinaarkeskuse peaspetsialist Elita Sillar!“

Eestimaa Loomakaitse Liidu (ELL) juhatus valis 2016 aasta loomavihkajaks Pärnumaa veterinaarkeskuse peaspetsialisti Elita Sillari. Loomade heaolu kontrolliv ja nende heaolu eest seisma pidav Sillar tunnistas sisuliseks terveks väga haige ja raskes seisus olnud hobuse ning jättis omanikud karistuseta.Tänavu veebruaris anti ELL- le teada Pärnumaal, Vändra vallas, Viluvere külas elavast haigest ja nälginud hobusest, kes ei suutnud enam isegi iseseisvalt püsti tõusta. Väärkoheldud loom toimetati ühe kohaliku hobusekasvataja talli, kus sellele liigile spetsialiseerunud veterinaar tuvastas tugeva alatoitumise, vedelikupuuduse, lamatised ja lõikehaavad, mis kõik pandi kirja ka haigusloosse.

16.02.2016 kontrollis hobust Veterinaar- ja Toiduameti Pärnumaa veterinaarkeskuse loomakaitse eest vastutav järelevalveametnik Elita Sillar, kes märkis kontrollaktis, et loom ei ole alatoitunud ning tal puuduvad parasiidid. Vaatamata teiste veterinaaride diagnoosile leidis riigiametnik, et hobuse puusanukid ja abaluutagused on ära hõõrutud köitega, millega looma püsti hoiti või jalule aidati.

Hobust raviva loomasõbra sõnul kirjutas pr. Sillar kontrollakti valeandmeid ning hobuse tegelik seisukord nähtus nii piltidelt, kui on tuvastatav erinevate veterinaaride kirjapandu ja ütluste kaudu. Tegelikkuses olid hobusel lamatised ja maas tekkinud vigastused. Kontrollaktis toodud väide, et looma sööt vahetati välja, ei vastanud samuti tõele, kuna neljast hoovi viidud heinarullist hobuse ette ei jõudnud ühtegi. Ka väide, et hobusele anti mikroelemente, ei vastanud tõele, sest neid hobune saanud ei olnud. Lisaks hobuse tegeliku olukorra mittekajastamisele, ettekirjutuste tegemata jätmisele ning kriminaalmenetluseks algatamata jätmisele jättis loomade heaolu eest vastutav riigiametnik kontrollimata ka hobuse dokumendid ning ei pööranud tähelepanu, et loomall puudusid kohustuslikud kiip ja pass. ELL tegi kohtuvälise menetleja peale kaebuse Veterinaar- ja Toiduameti peadirektorile Indrek Hallistele, kes kahetsusväärselt oma alluva töös puudujääke ei näinud.

„See näitab tegelikult ilmekalt Eesti riigi suhtumist loomadesse, keda justkui ei peetagi valutundvateks elusolenditeks!“, ütles ELL juhatuse esimees Heiki Valner ja lisas, et on absoluutselt lubamatu, et riigi poolt määratud loomakaitse spetsialist ei viitsi, ei taha või ei suuda oma tööd teha ega taga loomade heaolu! „Veterinaar- ja Toiduameti töötajate maine on täna nii madalal tasemel, et inimesed pöörduvad loomade abistamise küsimuses pigem vabatahtlike loomasõprade, kui selle ametkonna poole. Nad võiksid sellest omad järeldused teha ning lõpetada loomade käsitlemise pelgalt toidulauale jõudva lihana!“