09 september 2016

"Ei teagi enam kuhu pista või mida kosta?"

Surju vallas, Ilvese külas silla külge aheldatud koera tapmise uurimisele pandi punkt. Politsei lõpetas menetluse ja saatis liidule vastavad dokumendid. Kirjutama neid vähemalt politseikoolis nüüd küll õpetatakse. See on tõsi.

Sauga koer 2Juurde lisatud põhistamata määrusest paraku ei nähtu mistahes põhjendusi, millest nähtuvalt tehti järeldus, et tegemist on õnnetusjuhtumiga! Määruses märgiti veel ka et kahtlustatav puudub.

Mis kuradi ÕNNETUSJUHTUM?! Ma saan aru, et koer läks sillale ja kartis kõrgust. Igaks kümneks juhuks võttis ta taskust tabaluku ja kinnitas end lehmaketiga silla külge, et vette ei kukuks. Siis aga libises võti jõkke ja koerake jäi lõksu ning kooleski ää. Ilmselt pidas politseiametnik siis sellist õnnetust silmas.Kuna üle kuulati ka koera käitumise, selle lugemise ja arusaamise spetsialist, siis ei tohiks ka loomasõprades nii usaldusväärse asjatundja eksperthinnang kahtlusi tekitada! Kõik on õige - peni oli ise süüdi! Lugege ja mõelge kaasa ning pakkuge ise ka milliseid õnnetusi võis seal sillal veel juhtuda?

Ei hakka teid kogu selle bürokraatliku juraga tüütama ja sestap teen lühikese väljavõtte teatisest:

"Teatan Teile, et 07.09.2016 on alustatud kriminaalasi nr 16267000850 KarS § 264 lg 1 p 3 tunnustel selles, et ajavahemikul 10.08.2016, täpselt tuvastamata ajast kuni 27.08.2016 Ilvese külas, Surju vallas, Pärnu maakonnas on julmal viisil toime pandud looma suhtes lubamatu tegu, kinnitatud koer metallist ketiga Reiu jõge ületava väikese silla külge, mis veetõusu ajal jäi vee alla, millise tegevusega on põhjustatud koera surm.

Kohtueelse menetluse käigus on vaadatud üle sündmuskoht, üle kuulatud koera leidja ja koera käitumise, selle lugemise ja arusaamise spetsialist. Kuna menetluse käigus selgus, et tegemist on õnnetusjuhtumiga, on kriminaalmenetlus KrMS § 199 lg 1 p 1 alusel lõpetatud.

Kirjale on lisatud prokuratuuri loal kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määrus."

Suga koer 1Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Kersti Reilent
Pärnu politseijaoskond
menetlusteenistus
vanemuurija

Paar aastat tagasi ütles mulle küll õigusemõistmise, mitte politseitöö eest vastutav minister nii:

"Praeguse rahastamise, koondamiste ja pidevate reformimiste käigus ei leia kriminaalpolitseinikud varsti isegi oma näppu enam perssest üles!"

Tõsi ta on ja täna saan ma sellega ainult nõustuda!