27 juuli 2016

„Milline karistus määrati Karviku ehk Lucky hooletule peremehele?“Politsei on jõudnud oma uurimisega sinnamaale, et oma koera pikki aastaid halvasti kohelnud omanik sai karistatud. Kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määruses on kirjas nii:
  karvik10 (1)
 1. Lõpetada kriminaalasjas nr 1625XXXX menetlus Igor Djakonovi suhtes seoses avaliku menetlushuvi puudumisega.

 2. Panna Igor Djakonovile kohustus teha 80 (kaheksakümmend) tundi üldkasulikku tööd Tallinna Vangla Pärnu kriminaalhooldusosakonna järelevalve all. Üldkasuliku töö tegemise lõpptähtaeg on 19.november 2016.a.

 3. Tõkendi tühistamine: tõkendit ei ole kohaldatud.

 4. Asitõendid või äravõetud või konfiskeerimisele kuuluvad objektid: puuduvad

 5. Kriminaalmenetluse kulud: puuduvad

 6. Riiklikus sõrmejälgede registris ja riiklikus DNA-registris sisalduvate andmete kustutamine: andmeid ei ole kogutud

 7. Vahistuse andmed: vahistamist ei ole kohaldatud

 8. Käesoleva määruse koopia saata üldkasuliku töö korraldamiseks Tallinna Vangla Pärnu kriminaalhooldusosakonnale.

 9. Kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia anda viivitamata kahtlustatavale Igor Djakonovile (kontaktaadress Tamme XX-XX Haapsalus)

 10. Käesoleva määruse koopia saata viivitamata kuriteoteate esitanud Eestimaa Loomakaitse Liidu esindajale (e-post piret@loomakaitse.eu)

 11. Kannatanul on õigus esitada kümne päeva jooksul alates põhistamata määruse saamisest menetlejale taotlus põhistatud määruse saamiseks. Viieteistkümne päeva jooksul taotluse saamisest koostab menetleja põhistatud määruse. Vastavalt KrMS § 207 lõigetele 2 ja 3 võib kannatanu põhistatud kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul esitada kaebuse Riigiprokuratuurile, asukohaga Wismari 7, Tallinn 15188

Tegelikult polnud ei minu ega Loomakaitse Liidu eesmärk, et Djakonov ilmtingimata kohtu eest läbi käib. See mees nimelt pidavat kuulu järgi veidi sotu olema ja mis taolisest ikka karistada. Lisaks ta ei läinud ju noaga või kirvega koera kallale, vaid oli lihtsalt hooletu omanik, keda looma heaolu ei kottinud.
26202850773_1aa33af915_b (2)
Meie eesmärk oli aga kindlasti see, et ta rohkem loomi ei võtaks. Loodetavasti üldkasulik töö ka selle tagab. Üks asi , mis mind aga alati närvi ajab, on juriidilised teminid „lõpetada seoses avaliku menetlushuvi puudumisega“ või "pole eluliselt usutav"!

Vat need read on küll saatanast! Kas avalikes huvides on, et loomi piinatakse või ülespoodud kassid igal tänavanurgal ripuksid? Kas see on avalikes huvides, et sadistlikud loomapiinajad hiljem inimesi lõikuma kukuvad nagu pahatihti läheb?

Kunagi kuulsin autoraadiost, et ülekäigurajal alla aetud naisega seotud kriminaalasi lõpetati seoses avaliku huvi puudumisega. Minge metsa! Kas avalikkuse huvi pole mitte see, et ülekäigurajalt saaks turvaliselt ja elusalt üle? On ilmselge, et avalikes huvides pole ka vägivald ja jõhkrus, aga mida mina ka tean - ma pole ju jurist, vaid lihtsalt selle riigi rumal tavakodanik!

Küsimus: "Kas maakera on ümmargune?"

Prokurör: "Avaliku huvi puudumise tõttu pole seda piisavalt uuritud, aga see pole eluliselt usutav, sest iga nurga taga ju kep.....se!"