27. oktoober 2017

"Kalevipoja hauavalvur vireleb kehvades oludes"

Kalevipoeg on surnud ja kenakesti maha maetud. Tema haual hoiab silma peal ja tagab rahu ning korra üks vahva koer. Kõik oleks justkui kena ja tore, kui sellel vaesel hauavalvuril veidikenegi paremad elamistingimused oleksid.

Äkki varsti on ka, kui VTA muidugi oma kohust täidab ja tema õiguste eest seisab.

Veterinaar- ja Toiduamet,

PÖÖRDUMINE

Eestimaa Loomakaitse Liidule on saabunud kaebus seoses Narvas Vitamiini tn 51 peetava koeraga. Kaebuse kohaselt peetakse koera aedikus,mille suurus on hinnanguliselt vaid 8 m2, aedik on mudane ja väljaheiteid täis. Seejuures peetakse koera selle aediku sees ketis. Aedikus on ka palju esemeid, mille ümber koera kett võib kinni jääda. Aediku kõrval oli ka teine aedik ja selles ka kuut ning aedik oli väljaheiteid täis. Teises aedikus ei olnud koera näha.


Käesolevale pöördumisele on lisatud ka fotod ja asukoha kaart.

Eestimaa Loomakaitse Liit palub koera tingimusi viidatud asukohas kontrollida (sh liikumisala - keti pikkust ja aediku suurus, kuudi vastavust ning toidu ja joogivee võimaldamist) ning tingimuste rikkumisel rakendada vajalikke meetmeid koera heaolu tagamiseks, vajadusel võtta koer omanikult ära. Samuti palume kontrollida, kas ka teises viidatud aedikus peetakse koera ja kui, siis ka selle koera tingimuste vastavust õigusaktidele.

ELL ootab tagasisidet käesolevale pöördumisele e-posti aadressile info@loomakaitse.eu.Nii mõnedki pole vast kuulnud, aga nõukaaeg on jäänud ammuilma selja taha ja uues riigis tuleb ka loomade eest veidi paremini hoolitseda. Kahjuks pole see Narvas virelev koer kaugeltki ainus ja tema saatusekaaslasi on Maarjamaal tuhandeid, kelle peremehed pole uutest õigusaktidest kuulnud ööd ega mütsi. Sestap tuletan meelde:

4. peatükk
NÕUDED KOERA PIDAMISE KOHTA

§ 9. Koera liikumisvajaduse rahuldamine

Koerale tuleb tagada võimalus rahuldada liikumisvajadust, arvestades tema suurust ja temperamenti.

§ 10. Koera pidamine ketis

(1) Ketis peetava koera kaelarihm ei tohi olla metallist ega poov.

(2) Kui koera kett on kinnitatud jooksutrossile, peab koer saama liikuda piki trossi 10 m ulatuses ja vähemalt 2 m laiuti kummalegi poole.

(3) Kui koera kett on kinnitatud muule sobivale vahendile, siis peab koer saama liikuda vähemalt 40 m2 ulatuses.

(4) Kui koera kett on metallist, siis peab keti ja jooksutrossi või muu sobiva vahendi ühenduskoht olema sellisest materjalist, mis koera liikumise ajal ei tekitaks koera häirivat heli.

(5) Koera kett peab paiknema nii, et oleks välistatud selle keerdumine puu või muu eseme ümber.

§ 11. Koera pidamine väliaedikus

(1) Koera väliaediku pindala peab olema kuni 5 kg kaaluva koera puhul vähemalt 3,5 m2, kuni 10 kg kaaluva koera puhul 4 m2, kuni 20 kg kaaluva koera puhul 4,5 m2, kuni 50 kg või rohkem kaaluva koera puhul vähemalt 7 m2 looma kohta.

(2) Kui väliaedikus peetakse üle ühe koera, tuleb väliaediku pindala arvutamiseks lisada lõikes 1 ühe koera jaoks ettenähtud pindalale samas lõikes toodud vajalik pindala vastavalt koerte arvule ja nende keskmisele kaalule.

§ 12. Koerakuut

(1) Aasta ringi võib õues pidada vaid sellist koera, kes on kohastunud pidevaks õues olemiseks.

(2) Välistingimustes peetaval koeral peab olema kuut või loomale ebasoodsate ilmastikutingimuste eest kaitset pakkuv muu ruum või ehitis.

(3) Selles paragrahvis sätestatud nõudeid kohaldatakse ka koerale ebasoodsate ilmastikutingimuste eest kaitset pakkuva muu ruumi või ehitise suhtes.

(4) Kuudi suurus, ehitus ja varustatus peavad olema koerale sobivad. Kuudi seinad, katus ja põrand ei tohi tuult läbi lasta ning peavad vajaduse korral olema varustatud soojusisolatsiooniga. Kuudi põhi peab asuma maapinnast kõrgemal.

(5) Kuudi sissepääsuava peab sobima seal peetava koera suurusega ning ei tohi põhjustada koera vigastumist. Sissepääsuava varustatakse vajaduse korral sobiva kattega, mis kaitseb koera ebasoodsate ilmastikutingimuste eest.

(6) Kuudi põrand tuleb hoida puhta ja kuivana.

(7) Koeral peab kuudis olema magamisalus.