21 veebruar 2017

"Väidetav nali väidetava kassitapu üle toob kaasa mitte väidetava vaid täiesti reaalse uurimise!"

Minu eilne postitus pani paljudel vere keema ja blogi statistika kohaselt luges seda üle 15 000 inimese. Anti tagasisidet ja mõistagi ajas see lugu tagajalgadele ka postituse teinud noorsandi sõbrad-tuttavad:

"See postitus pole tõene! Heiki,
enne kui postitad inimeste kohta laimavaid teemasid, siis veendu, et see oleks tõene, sest hetkel sa innustad ja õhutad küberkiusamist ja vägivalda!"


"Tervist! Tahaksin öelda selle Lembitu XXX artikliga seoses, et tegemist on Võsu kooli 2014 aastal lõpetanuga ja hetkel õpib vist Rakvere ametikoolis. Seega on see koolile üsna halb "reklaam" ja võimalusel palun eemaldage see väide artiklist."
"Tänan, aga kes teie olete?"
"Lõpetasin Võsu kooli 2015 ning tean seda isikut mõned aastad, kui ta Võsul õppis."

Mida te seletate ja ei laima ega innusta ma kedagist või midagist! Taolise postituse noorhärra tegi? Tegi ja fakt! Seda kas ta ka tegelikult tappis, uurib juba politsei. Fakt! Sain kirja ka noorsand Lembitult eneselt:

"Palun eemaldada see postitus kuna see oli lihtsalt grupivestluse sitt nali, mis läks väga sitasti! Ei tea isegi miks sellist tegin. Ja paluks eemaldada esimesel võimalusel!"

Reeglina ma postitusi maha ei võta ja targem on neisse lugudesse "negatiivse kangelasena" ise mitte sattuda. Seda esiteks. Teiseks on enamusel loomakaitse liidu inimestest vägagi hää huumorimeel, aga elukate jõhkra tapmise kirjeldamine meid nüüd küll naerma ei aja vaid tekitab pigem õõvastust. Sestap reageerime pea alati konkreetselt, sest vastasel juhul võiksime ju uksed kinni panna. Käesolev väidetav nali polnud erandiks ja liit reageeris koheselt:

"AVALDUS KRIMINAALMENETLUSE ALGATAMISEKS SEOSES KASSI JA KITSE TAPMISEGA"

Eestimaa Loomakaitse Liidule (ELL) on edastatud teade, mille kohaselt teatas Lembitu XXX sotsiaalmeedia vahendusel (Facebook), et tappis ära kassi ja kitse, kirjeldades seejuures detailsemalt ka kassi tapmist (lisatud väljavõtted Lembitu XXX Facebook’i kontost ja tema öeldust).

Loomakaitseseaduse (LoKS) § 4 lg 1 kohaselt on looma suhtes lubamatu tegu looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu, nagu looma sundimine talle üle jõu käivatele pingutustele, loomavõitluse korraldamine, looma hülgamine või abitusse seisundisse jätmine, loomale kannatusi põhjustav aretustegevus ja muu sarnaste tagajärgedega tegu, mis ei ole tingitud looma ravimisest, muust veterinaarsest menetlusest ega hädaolukorrast. Karistusseadustiku § 264 võimaldab loomapidajat looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest vastutusele võtta ka kriminaalkorras, sealhulgas kui lubamatu tegu on toime pandud julmal viisil ja/või avalikus kohas. 

ELL hinnangul on Lembitu XXX kirjeldatud viisil kassi tapmine looma julm kohtlemine KarS § 264 mõttes. Kitse tapmise asjaolud ei ole ELL-ile teada. Eeltoodu alusel palub ELL politseil algatada KarS § 264 alusel kriminaalmenetluse käesolevas avalduses märgitud asjaolude kindlaks tegemiseks ning asjaolude sellisel tuvastamisel Lembitu XXX vastutusele võtmiseks."

Seoses selle mitte just väga naljaka looga tahaksin peatuda aga veel paaril aspektil ning kas panite tähele, et kõik hädaldasid vaid "kassitapu" pärast!!! Kitse maha nottimine ei huvitanud aga kedagi! Veider, eks ole?

Ja veel üks asi, mis mind väga-väga-väga häirib. Kulla loomasõpradest kommentaatorid, mida te jahute? Pooks üles, tapaks maha, lükkaks silmad välja jne jne! Appikene! Hullem sadistide punt kui loomapiinajad ise!

Ma otseselt puutun kokku väärkoheldud loomadega ja olen ravi ajal nende kõrval. Nähes neid piinu ja seda valu, olen kurb, et taolised asjad üldse juhtuvad ja seda tegevad inimesed üldse siia ilma sünnivad. Teinekord aga kui ma mõtlen ennast selle pisikese koera või kassi sisse ning üritan ette kujutada, mida see karvane tegelane pidi tundma või mõtlema, kui "kahejalgne hiiglane" teda piinas, siis tõmbuvad käed vägisi rusikasse! 

Ometigi ei soovi ma loomapiinajat piinama hakata ega taha ta surma. Nii, et mõelge ikka, mida kirjutate ja suruge see esimene emotsioon ja vihapurse maha. Keegi ei pea taluma valu, hirmu, nälga, piinamist ja vägivaldset surma! Ka loomapiinajad mitte!