15 detsember 2015

"Koššerliha on täiesti saadaval. VTA ei tea aga sellest ööd ega mütsi!"

10013956_1538638376456990_8934301548118379137_n
Veterinaar- ja Toiduametilt tuli täna vastus seoses Loomakaitse Liidu päringuga seoses religioosse tapmisega. Samas see tekitab paraku küsimusi ja ma pole sugugi veendunud, et VTA riigis toimuvaga üleüldse kursis on. Nii näiteks väidab loomakaitsebüroo juhataja Tarmo Serva, et ühtegi looma pole uimastamata tapetud jne. Ometigi on moslemite tavade kohaselt tapetud kohalik lambaliha täiesti saadaval nii turul kui restoranides. Tüübid isegi ei salga oma reklaamis, et ise loomi notivad. http://www.islam.pri.ee/index.php?id=931.
Mõned väljavõtted reklaamist:

1.Kišmišš –Kojutellimise võimalus! Halal on kohalikult tapetud lammas ja Taani kana.)
2.Tallinnas on palju aseri restorani, põhimõtteliselt peaks kõigis neis olema lammas halal, kuna restoranipidajad ise tapavad või ostavad moslemite käest sisse, aga alati tuleks igaks juhuks küsida!
3.Värsket halal liha on võimalik osta ka Lasnamäe turult – Pae 70 (täitsa taga). Kui keegi soovib helistada ja täpsemalt küsida - 58 35 25 11 (vene keeles).

Kuigi eesti riigiametnikud seda väidetavalt ei tea, siis "kohalikust toormest" halal ja koššerliha on meil täiesti saadaval ning tegemist pole sugugi jõuluimega. VTA vastus oli aga siis järgmine:
1)Mitu loomade religioosse tapmise luba on VTA väljastanud?
VTA ei ole alates 2012 aasta lõpust väljastanud ühtegi kõnealust luba.
2) Mitmel korral on VTA loa väljastamisest keeldunud ning millistel põhjustel?
VTA ei ole lubade väljastamisest ka keeldunud, kuna loataotlusi ei ole meile esitatud.
3)Kuidas tehakse kindlaks, et loomade tapmise koht ja tapja vastavad eeltoodud sätete nõuetele?
Rituaalset tapmist tohib läbi viia ainult tegevusloaga tapamajas, millised on pideva järelevalve all. Tapja puhul kontrollitakse pädevustunnistuse olemasolu. Protseduuri juures viibib järelevalveametnik.
4)Millised on Eestis loomade religioosseks tapmiseks tunnustatud tapamajad?
Religioosseks tapmiseks tapamajadele eraldi tegevusluba ei väljastata. Tapamajas peavad olema asjakohased seadmed ja vahendid religioossel eesmärgil tapmise ja sellega seotud toimingute läbiviimiseks, mida kontrollivad järelevalveametnikud.
5)Kas igal korral on looma religioosse tapmise juures viibinud järelevalveametnik?
Kui religioosne tapmine aset leiab, on seal kindlasti juures järelevalveametnik.
6)Mitmel korral on loomade religioosne tapmine toimunud ilma looma eelneva uimastamiseta?
0
7)Kas VTA on teadlik talupidajate poolt moslemitele eelkirjeldatud võimaluste pakkumisest?
VTA on teadlik ainult ühest analoogsest juhtumist. Järelevalvespetsialist kontrollis olukorda ja teavitas info avaldajat Põllumajandusministri 27.12.2012 määruse nr 93 nõuetest ning selle rikkumisega kaasnevatest sanktsioonidest. Rituaalse tapmise läbiviimist kohapeal ei olnud võimalik tuvastada. Kuulutus eemaldati viivitamatult kodulehelt. Rohkem analoogseid juhtumeid selle talunikuga ei ole juhtunud.